OBITELJ DAMJANOVIĆ - lokalno nazivanih ŽIVKOVI

 
 
(ca. 1710.-)     Marci        i supruga Catharina
                          /
(19-03-1733.)  Antonius  i supruga Maria
                           /
(19-02-1765.)  Matheus  i supruga Eva djv Gjurakovich
                          /
(28-12-1784.) Josephus  i supruga Rosalia djv Dragić
                          /
(09-11-1814.)  Martinus  i supruga Maria Pavlović
                          /
(13-02-1832.)  Mato      i supruga Lucia Bosnjaković,
Mato je imao jos 4 brata i jednu sestru
                         /
(15-09-1857.)  Živko      i supruga Eva Živko je imao 4 brata i 3 sestre(1851.) Šuro,(1855.) Ivan, (1859.) Catharina, (1860.) Agnes, (1863.) Barbara, (1866.) Michael, (1866.) Steph
                               /
(ca.1905 .- ca. 1956.) Pavo i supruga Manda djv. Vladika,  Pavo je imao sestru Ružu.
 
                            /
 (1930.-1984.)   Pavo, (?-?) Franjo, (?-?) Mato, (?-?) Andrija, (?-?) Marija, (?-?) Kata, (?-?) Ana, (1943.-?) Jela
 

Svaka informacija i spoznaja o obitelji  Damjanović - Živkovi je dobro došla.
e-mail Rucevic

 

Br.

Rođen/a

Ime

Ime roditelja

Kum/a

Mjesto

 

03.

19-03-1733.

Antonius

Marci i Catharina Damjanovich

Thoamas Dragich

Seona

 

9.

19-02-1765.

Mathias

Antonius i Maria Damjanovich

Antonius Dragich

Seona

 

28.

28-10-1784.

Josephus

Matheus i Eva djv. Gyrakovich

Mathias Dragich

Seona

 

45.

1814.

Martinus

Josepho i Rosallia djv Dragich

Judita Cvitovich

Seona

 

65.

13-11.1832.

Matheum (Mato)

Martinus i Maria djv. Pavlovich

Joannes Cvitovich

Seona

 

108.

15-09-1857.

Živko

Mato i Luca  djv. Bošnjaković

Šuro Müch (Mijić)

Seona

 

VRH STRANICE

 

HOME