FOTOGRAFIJE BUDROVCANA proslog stoljeca

 
 


Pišta Gomboš, Pava Zetović, Roko Carević, Stjepan Muhar, Blaž Rajković Šokičin, Iva Grubanov, Pavo Kretonić Pavčin
 i čuči Mija Zetvić.

 


Pavo Kretonić

 


NIKOLA ZDUNIC

 


Stana Mijakić sa kcerkom i sinom

 


Ivica Budrovac

 


Ivica Zdunic


Ana Rucevic i Slavica Bacani

 

 

 


Ervacic Verona,  Jozo i Ana Dudik 1969. god.


Justina Zdunić sa sestrom Verona Mezej

 


Ivo Posavčević, Janja Zetović, Verona Ervacic i Đalić.


Anica Kladaric i Verona Ervacic 1970 god.

 


 

 


Justina Zdunić sa sestrom Verom  a čuči Nena Fahrner


Marica djv. Zdunić i Nena Fahrner

 


Ana Zdunic, Ruzica, Marica Budrovac Verona Ervacic.

 

 

 

VRH STRANICE