Kontakt: Josip Rucevic

 
Sažetak rodoslovlja Ručević iz Budrovaca
 

Župa Budrovci
 

Izvadak iz matičnih knjiga vjenčanih i umrlih 1857.-1900.
 

(Napomena, ovo je stari kućni broj koji je bio sve do 1950.)
 

Kućni br.59

Kućni br.94

Kućni br.95

Kućni br.100

Kućni br.101

Kućni br.104

Ostali kućni brojevi

Ženski rod Ručević

 

Spol ženski - rođene Ručević
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

18-011-1857.

 Markus Glavašević  18 god. (1839.?.)  Cecilia Ručević  19 god. (1838.-?.)  Strizivojna kbr.57 i Budrovci kbr.?

25-11-1857.

 Emericus Brlošić   17 god. (1840.-?.)  Anastzija Ručević  18 god. (1839.-?.)  Piškorevci  kbr.77 i Budrovci kbr.?

07-03-1859.

 Simeon (Šimun) Jančikić  56 god. (1803.-?.)  Marija Ručević  26 god. (1833.-?.)  Budrovci  kbr.106 i Budrovci kbr.49

1861.

 Francifeus (Franjo Vuičić)  17 god. (1844.-?.)  Marija Ručević  19 god. (1842.-?.)  Budrovci  kbr.10 i Budrovci kbr.?

1861.

 Marianus (Marijan)
 Kretonić
 20 god. (1841.-?.)  Magdalena Ručević  19 god. (1842.?.)  Budrovci  kbr.9 i Budrovci kbr.?

1861.

 Franciscus(Franjo)Ciganović  17 god. (1844.-?.)  Joana (Ivan) Ručević  20 god. (1841.-?.)  Budrovci  kbr.87 i Budrovci kbr.?

13-10-1879.

 Vinko Vladić  37 god. (1842.-?.)  Marija Ručević  33 god. (1846.-?.)  Budrovci  kbr.24 i Budrovci kbr.112

31-07-1893

 Nikola Posavčević   18 god. (1875.-?.)  Manda Ručević  18 god. (1875.-?.)  Budrovci  kbr.192 i Budrovci kbr.115

15-10-1900

 Nikola Vučković   23 god. (1877.-?.)  Tera (Terezija) kci
 Franje Ručević
 19 god.(1882.-?)  Budrovci  kbr.115 i Budrovci kbr.152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spol ženski - rođene Ručević
 

UMRLI 1857.-1900.
 

11-02-1871.

 Agnes (Agneza) r. Ručević  supruga

21 god. (1850.-1871.)

 Barrtholmöeus (Bartol) Živković suprug  
                                     Budrovci kbr. 98            

10-11-1871.

 Tereziaj (Therezija) r. Ručević  supruga

55 god. (1816.-1871.)

  Antonius (Antun) Vuičić, suprug, Budrovci kbr. 10

25-03-1873.

 Barbara r. Ručević  supruga

60 god. (1813.-1873.)

 Francisus (Franjo) Živković suprug,
                                        Budrovci kbr. 98

22-01-1876.

 Stanislava r. Ručević  supruga

39 god. (1837.-1876.)

 Paulus (Pavao) Mumić,suprug  Budrovci kbr. 7

07-11-1878.

 Ivka r. Ručević  supruga

30 god. (1848.-1878.)

 Franjo Ciganović  suprug,   Budrovci kbr. 87

17-03-1879.

 Kata r. Ručević  supruga 

50 god. (1829.-1879.)

 Jozo Kedačić, suprug,         Budrovci kbr.82

14-01-1885.

 Marija r. Ručević  supruga

70 god. (1816.-1885.)

 Marko Slobođanac, suprug,  Budrovci kbr. 18

08-11-1891.

 Bara  r. Ručević  supruga

70 god. (1821.-1891.)

 Šimo Kedačić, suprug Budrovci kbr. 63
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrh stranice