FOTOGRAFIJE BUDROVCANA proslog stoljeca

 
 


Marica Budrovac rod Djedović i Mira Erceg djv. Ručević


Jadranka Kruzić rođ Ručević i Mira Erceg djv. Ručević


 

Budrovacki tamburaši, Nikola Vurm , ?, Gaša Mumić , Mika Posavčević, Pišta Gomboš,Stanko Skupnjak, Mato Kretonić.

Budrovacki tamburaši, Mika Posavcevic,Gaša Mumić,Stipa Kretonić crkvenih orguljaš , i drugi.

 


Silvestar Čar, Šima Zetović – Filetić, Gaša Mumić, Joza Dronk, Iva Jančikić -Jankov,
a ova gospođa što je prekrižila ruke je Justina Zdunic.

 

Mijo Kretonić-Kicoš sa live strane za vrijeme izvođenja kazališne predstave u Budrovciam
 Foto: Stjepan Ručević Šloser

 


Budrovčani su se bavili dramskim amaterizmom i glumili u raznim predstavama ili igrokazima, foto 1935. god.

 


Ivka Ručević djv. Simeon,Marica Kedačić djv. Ručević i Janja Budrovac djv. Vladić — 
Mira Erceg djv. Rucevic,  Simo Kedacic, Ankica Budrovac

 

 

 

 


Filo Budrovac i Mija Vladić


Pavo Kretonić i Roko Carević

 


 


 

 


 


Budrovčani na Đakovačkim vezovima caa. 1985. god.

 

 


Marica Mržljak,Mijo Vuković i
Kaja r.Vuković-Kulaš


Budrovčani na Đakovačkim vezovima
 

 


"Hrvatski sokol" pokret je osnovon u jos 1874. g. na fotografiji su Filip i Jakob Budrovac ca. 1930.g.


Marica Pavičić rođ. Jona i Mira Erceg rođ. Ručević
slikano 1976. kad su isli u bušare

 

 


Marica Mržljak,Mijo Vuković i Kaja r.Vuković-Kulaš


Voditeljica Marica Đuđik

   Nada i Fila 1985. god.

Marko Ciganović, Jozo Galović i Željko Vurm


Marko Grubanović-Grbrubanov, Ivo Sabolski i Zvona Skorup. Čuče: Ivica Posavčević-Veliki Fila i Mirko Posavčević-Mali Fila