Sažetak rodoslovlja Ručević iz Budrovaca
 

Župa Budrovci
 

Izvadak iz matičnih knjiga vjenčanih i umrlih 1857.-1900.
 

(Napomena, ovo je stari kućni broj koji je bio sve do 1950.)
 

Kućni br.59

Kućni br.94

Kućni br.95

Kućni br.100

Kućni br.101

Kućni br.104

Ostali kućni brojevi

Ženski rod Ručević

 

Budrovci, kućni br.100
 

ROĐENI

 
 (1804.-1858.) Marijanus (Marijan),  (1810.-1860.) Antonius  (Antun), (1813.-1878.) Nikola, (1818.-1888.) Šima
 
 (1864.-?.) Marijan
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

15-11-1882.

 Marijan Ručević    18.god. (1864.-?.)  Manda r. Španjević  21 god.(1861.-?.)  Budrovci kbr.100 i Budrovci kbr.12
 
 

Spol ženski - rođene Ručević

 

VJENČANI 1857.-1900.
 

07-02-1876.

 Georgius (Đuro) Divoševac  22 god. (1854.-?.)  Agnesa Ručević  18 god.(1858.-?.)  Budrovci kbr.108 i Budrovci kbr.100

15-05-1876.

 Paulus (Pavao) Mumić  45 god. (1831.-?.)  Catharina  Ručević  19 god.(1857.-?.)  Budrovci kbr.7     i Budrovci kbr.100

15-05-1876.

 Marcus (Markoo) Mumić  18 god. (1858.-?.)  Johana Ručević  16 god.(1860.-?.)  Budrovci kbr.7     i Budrovci kbr.100

17-?-1880.

 Jozo Ilić   18 god. (1862.-?.)  Georgija Ručević  20 god.(1860.-?.)  Budrovci kbr.76   i Budrovci kbr.100

20-?-1887.

 Gjuro (Đuro) Vidaković  18 god. (1869.-?.)  Stana Ručević  20 god.(1867.-?.)  Budrovci kbr.78   i Budrovci kbr.100

 01-02-1886.

 Georgio (Đuro) Gubica  44 god. (1842.-?.)  Ruža Brlošić r. Ručević   46 god.(1840.-?.)  Budrovci kbr.100 i Budrovci kbr.100
 
 
 
 
 
 
 
 

UMRLI 1857.-1900.

31-12-1858.

 Marijanus (Marijan) Ručević  razveden

54 god.(1804.-1858.)

 

17-11-1859.

 Maria Ručević  kći

3 mj.  (1859.-1859.)

 Šimun i Filipa Ručević, roditelji

05-04-1860.

 Antonius (Antun) Ručević  razveden

50 god. (1810.-1860.)

 

11-04-1878.

 Ivo Ručević  sin

8.5 god.(1869.-1878.)

 Josip Ručević i Kata r.Boneker, roditelji

29-04-1878.

 Antun Ručević  sin

4 mj. (1877.-1878.)

 Franjo   Ručević i Kata r.Pavić, roditelji

10-12-1878.

 Nikola Ručević  suprug

65 god (1813.-1878.)

 Kata Kretonić, supruga

09-03-1886.

 Mato Ručević  sin

2 god. (1884.-1886.)

 Marijan Ručević i Manda r. Španjević, oditelji

03-02-1887.

 Marija Ručević  kći

1 god. (1886.-1887.)

 Marijan Ručević i Manda r. Španjević, oditelji

04-07-1888.

 Šima Ručević  suprug

70 god. (1818.-1888.)

 Filipe r. Zrimić

24-03-1889.

 Filipina (Filipa) r. Zrimić  udovica

60 god. (1829.-1889.)

 Šime Ručević

11-05-1892.

 Marija Ručević  kći

5 god. (1887.-1892.)

 Marijan Ručević i Manda r. Španjević, oditelji

13-05-1892.

 Mato Ručević  sin

1god i 7mj.(1890.1892.)

 Marijan Ručević i Manda r. Španjević, oditelji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrh stranice