Sažetak rodoslovlja Ručević iz Budrovaca
 

Župa Budrovci
 

Izvadak iz matičnih knjiga vjenčanih i umrlih 1857.-1900.
 

(Napomena, ovo je stari kućni broj koji je bio sve do 1950.)
 

Kućni br.59

Kućni br.94

Kućni br.95

Kućni br.100

Kućni br.101

Kućni br.104

Ostali kućni brojevi

Ženski rod Ručević

 

Budrovci, kućni br. 59 (Ulica Stjepana Radića kbr.1)
(Dragoševi)
 

ROĐENI

 (1818.-1869.) MATHAUS, (Matija) krznar i supruga Magdalena r.Janošić                            
                             /
 (1850.- ? ) JOANNES (Ivan) Dragoš krznar,   (1857.- ? ) Augustin (nema podataka o djeci)
                       /
(1891.-1943.) Augustin, (1875.-1876.) Maria, (1877.-1877.) Koloman, (1884.-1884.) Katarina, (1885.-1887.) Ana, (1889.-1889.) Albina,
                                                                      (1881.-1892.)  ???? sin  (1885.- 1892.) Matilda, (1892.-1892.)Emilia, (1895.-1895.)Josip
                            /
(1928.- ) JOSIP, (Željko),                                                               (1930.-) TOMISLAV (Drago Dragoš)
                  /                                                                                                     /
(1951.- ) BRANKO ,       (1954.- ) JASNA, udana Vladova                        (1959.- )IVAN (Zoran),  (1956.- ) Maja, udana Jantol
                  /                                                                                                   
(1981,- ) ZORAN, (1985.- ) DAMIR
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

24-2-1873.

 Joannes (Ivan) Ručević 

23 g.(1850.- ? )

 Francisca(Franka) Zetović

 17 g. (1856.- ? )

 Budrovci kbr. 59 i Budrovci kbr.56

31-10-1875.

 Augustino Ručević

 18 g. (1857.- ? )

 Katarina  Kedačić

18 g. (1857.- ? )

 Budrovci kbr. 59 i Budrovci kbr.35
 
 
 

UMRLI 1857.-1900.

23-02-1866.

 Francifeus (Franaka)  kći

god.r. nema podataka

 Mathaus (Matija) Ručević i Magdalena r Janošić, roditelji 

18-11-1866. 

 Catharina (Katarina)  kći

  4 god. (1862.-1866.)

 Mathaus (Matija) Ručević  krznar  roditelj  

23-04-1869.

 Mathaus (Matija) Ručević, krznar  suprug

51 god. (1818.-1869.)

 Magdalena r. Janošić, suruga

31-07-1876.

 Marija  kći

10 mj. (1875.-1876.)

 Ivan Ručević i Franciska (Franka) r. Zetović, roditelji

02-10-1877.

 Coloman (Koloman)  sin

 10 mj. (1877.-1877.)

 Ivan Ručević i Franka r. Kedačić, roditelji

19-02-1884

 Kata  kći

16 dan. (1884.-1884.)

 Ivan Ručević i Franjka r. Kedačić, roditelji

21-07-1887.

 Ana  kći

2 god.    (1885.-1887.)

 Ivan Ručević i Franjka r. Kedačić, roditelji

20-03-1889.

 Albina  kći

 20 dana  (1889.-1889.)

 Ivan Ručević i Franjka r. Kedačić, roditelji

24-02-1892.

 Paulo (Pavao)  sin 

11 god.   (1881.-1892.) 

 Ivan Ručević i Franjka r. Kedačić, roditelji

01-03-1892.

 Matilda  kći

7 god.     (1885.-1892.)

 Ivan Ručević i Franjka r. Kedačić, roditelji

23-10-1892.

 Emilija  kći

12 dana  (1892.-1892.)

 Ivan Ručević i Franjka r. Kedačić, roditelji

03-01-1895.

  Josip   sin

9 dana    (1895.-1895.)

 Ivan Ručević i Franjka r. Kedačić, roditelji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrh stranice