Sažetak rodoslovlja Ručević iz Budrovaca
 

Župa Budrovci
 

Izvadak iz matičnih knjiga vjenčanih i umrlih 1857.-1900.
 

(Napomena, ovo je stari kućni broj koji je bio sve do 1950.)
 

Kućni br.59

Kućni br.94

Kućni br.95

Kućni br.100

Kućni br.101

Kućni br.104

Ostali kućni brojevi

Ženski rod Ručević

 

Budrovci, kućni br. 94 (Ulica Stjepana Radića kbr.27)
(Joščevi)
 

ROĐENI

 
 (1809.-1900.) Stanko, (1811.-1857.) Stanislav, (1814.-1895) Šimun
                            
  (1816.-1871.) Fabijan i supruga Luca r. Maršic ,  (1818.-1871.) Petar, (1832.-1857.) Mihajlo
                             /
 (ca.1836-?) Adam, i supruga Marija r.Mumić, (ca.1833.-?.)(brat)Marijan, (ca.1834. ?.)(brat)Matija, ..(1846.-1881.) Georgius (Đuro)
                                                                                                                                                                         
(ca. 1847.-?.) Joannes (Ivan)
                           /
 (1875.-1939.) Fabijan, i supruga (1879 - 1945.) Janja r.Kedačić,    sestra (1880.-?.) Janja, udana za  Petra Ciganovića
                             /

(1) ŠIMUN,

(2) PETAR,

(3) STJEPAN,

(4) ADAM,

(5) MATO,

(6) IVAN,

Marija,

Barica

 
Grana (1) (1901.- 1956.)  ŠIMUN Ručević  i supruga (1897.-195?.) Eva r. Ančić
                           /
(1936.-1977.)    Mato
                          /
           (1959.-)  Evica
 
 
Grana (2) (1906.-1964.) PETAR Ručević i supruga Marija r. ?
                                          /
(1928.-1982.) NIKOLA, (1927.-2005.) Fabijan, (1935-1995.) Josip, (1936.- 2008.) Ana
                      /
( 1958.-) PETAR,  (1956.- ) Mara,   (1964.-) Evica
                     /
(1984.-) NIKOLA, (1999.-) TIHOMIR, (1990.-) Anita
 
 
Grana (3) (1908.-1996.) STJEPAN Ručević i supruga (1917.-1999.) Marija r. Boršić
                                      /
(1941.-)      IVAN                              -                                                          (1944.-) JOSIP, (1938.-1938.) Ružica
                   /                                                                                                               /
(1964.-) , STEVO, (1963.-) Mirjana,  (1967.-) Ružica,   (1969.-2013.) Ankica             (1971.-) ANTUN, (1968.-1968.) Josipa, (1972.-) Julija 
                                                                                                      
                    /                                                     
(1990.-) MARKO, (1999.-) STJEPAN, (1989.-) Matilda
                 /
(2011.-) ŠTEFANO (2010.-2013.  Ena
 
Grana (4) (1910.-1945.) ADAM Ručević i supruga Julijana r.?
                                     /
            ( 1940.-)       FABIJAN,
(1944.-1949.) Ivica
                                    /
                (1965.-) IVICA, (1978.-) MATO, (1962.-) Marica
 
Grana (5) (1917.-1974.) MATO Ručević i supruga Anica r. ?
                                     /
               (1945.- 9-12-2011. )  Mijo
 
Grana (6) (1918.-1990.) IVAN Ručević i supruga (14-06-1928.-?.) Janja r. Jakobović
                            /
          
    (1940.  - 1989.)   Marica
 

VJENČANI 1857.-1900.

 

12-01-1857.

 Matthaus (Matija) Ručević   Nema podataka  Georgia (Đurđ) Kretonić    Nema podataka  Budrovci  kb. 94

06-11-1863.

 Georgius (Đuro) Ručević  17 god. (1846.- ? )  Marija r. Erdeljić   19 god.(1844 - ? )  Budrovci  kb. 94 - Budrovci

21-11-1866.

 Georgius (Đuro) Ručević  20 god. (1846.- ? )   Barbara r. Grigic   18 god.(1848 - ? ) Budrovci  kbr. 94 -Piskorevci kbr. 97
   (Đuro se ženio po drugi puta)

03-02-1878.

 Stanko Ručević  67 god. (1810.- ? )  Franka r. Slobođanac   52 god. (1826 - ? )  Budrovci kbr. 94 -Budrovci  kbr. 30

13-02-1878.

 Šima Ručević  63 god. (1814.-1895.)  Marta Marić  28god. (1852.-?.)  Budrovci kbr.94 -Strizivojna kbr. 30

13-02-1882.

 Marijan Ručević  46 god. (1836.-?.)  Kata Kedačić  23 god. (1859.-?.)  Budrovci kbr. 94 -Budrovci  kbr. 41

20-04-1893.

 Fabijan Ručević  18 god.(1875.- 1939)  Liza r. Bašurić  20 god.(1873 - 1895)  Budrovci kbr. 94 -Budrovci  kbr. 109

04-11-1895.

 Fabijan Ručević  20 god.(1875.- 1939)  Janja r. Kedačić  16 god.(1879 - 1963.) Budrovci  kbr. 94 -Budrovci  kbr. 82
   (Fabijan se ženio po drugi puta)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spol ženski - rođene Ručević
 

VJENČANI 1857.-1900.

23-11-1882.

 Nikola Rajković   62 god. (1820.-?.)  Elizabeta Ručević  48 god. (1834.-?.)  Budrovci  kbr. 21 - Budrovci kbr.94

17-11-1886.

 Marko Budrovac  23 god. (1843.-?.)  Rega Ručević  16 god.  (1850.-?.)  Budrovci  kbr. 91 - Budrovci kbr.94

24-02-1889.

 Mato Kedačić   19 god. (1870.-?.)  Marija Ručević  20 god. (1869.-?.)  Budrovci  kbr. 83 - Budrovci kbr.94

08-05-1893.

 Stiepan Budrovac  38 god. (1855.-?.)  Marga Ručević  19 god. (1874.-?.)  Budrovci  kbr. 91 - Budrovci kbr.94

20-01-1896.

 Luka udovac Carević  55 god. (1841.-?.)  Marta r. Maršić ud. Šime  40 god. (1856.- ?.)  Đurđanci  kbr. 26 - Budrovci kbr.94

05-02-1896.

 Antun Lebković  18 god. (1878.-?.)  Ruža Ručević   17 god. (1879.-?.)  Strizivojna kbr. 9 - Budrovci kbr.94

13-01-1897.

 Petar Ciganović  18 god. (1879.-?.)  Janja kći Adama
               Ručević 
 17 god. (1880.-?.)  Budrovci  kbr.204 -
                           Budrovci kbr.94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMRLI 1857.-1900.
 

05-02-1857.

 Michael (Mihajlo) Ručević  (vojnik)

 25 god. (1832.-1857.)

 Maria (Marij) Ručević r. Erdeljić, supruga

27-04-1857.

 Stanislava  Ručević  supruga

46 god. (1811.-1857.)

 Fabijani  Ručević, suprug 

19-07-1860.

 Michael (Mihajlo) Ručević  sin

18 mj.  (1859.-1860.)

 Petrus (Petar) i Josephae (Josipa) Ručević,roditelji

27-11-1861.

 Georgius (Đuro) Ručević  sin

6 god.  (1855.-1861.)

 Eliae (Iija) i Stanislava, roditelji  

29-11-1862.

 Vincentius (Vinko) Ručević     sin

1 god.  (1861.-1862.)

 Adamus (Adam) Ručević i Marie r.Mumić, roditelji

18-02-1864.

 Francijus (Franjo) Ručević  sin

  5 mj.  (1863.-1864.)

 Adamus (Adam) Ručević i Marie r.Mumić, roditelji 

26-02-1865.

 Rosa (Ruža) Ručević  kći

8 dana (1865.-1865.)

 Joannes (Iva) Ručević i Barbare r.Maršić roditelji

08-04-1866.

 Maria (Marija) r.Erdeljic  supruga

20 god. (1846.-1866.)

 Georgius (Đuro) Ručević, suprug - vjenčani 1863. 

03-08-1871.

 Petrus (Petar) Ručević  suprug

53 god.(1818.-1871.)

 Josefha (Josipa) r.Lukić, supruga

07-09-1871. 

 Magdalena Ručević  kći

 5 god. (1866.-1871.)

 Johannes (Ivan) Ručević, otac 

29-12-1871.

 Fabijanus (Fabijan) Ručević  suprug

55 god. (1816.-1871.)

 Luca r. Maršic, supruga

16-06-1874.

 Rosalia Ručević  kći

6 god.  (1868.-1874.)

 Johannes (Ivan) Ručević,otac 

03-03-1877.

 Teresija r. Birtić  supruga

 64 god. (1813.-1877.)

 Simonis (Šimun)  Ručević, suprug 

05-11-1877.

 Catarina (Katarina) r. Novosel  supruga

50 god. (1827.-1877.)

 Stanislav Ručević, suprug

13-03-1879.

 Kata Ručević  kči

2 god. (1877.-1879.)

 Gjuro (Đuro) Ručević i Bara r. Milošević, roditelji

06-08-1881.

 Bara r. Milosevic  supruga

36 god. (1845.-1881.)

 Gjuro (Đuro) Ručević, suprug

09-11-1881

 Gjuro (Đuro) Ručević  suprug

35 god. (1846.-1881.)

 liza r.Lončarević, supruga

11-11-1881.

 Stanislava r. Marsic  supruga

45 god. (1836.-1881.)

 Marijan Ručević, suprug

04-03-1892.

 Franka r.Slobodanac  supruga

65 god. (1826.-1892.)

 Stanko Ručević, suprug

03-04-1895.

 Marija Ručević  kći

18 mj. (1893.-1895.)

 Fabijan Ručević i Liza r. Bašurić, roditelji 

06-08-1895.

 Šimun Ručević  suprug

81 god. (1814.-1895)

 Marta r. Maršić, supruga

14-09-1895.

 Jakob Ručević  sin

7 tjedana (1895.-1895.)

 Fabijan Ručević i Liza r. Bašurić, roditelji

21-09-1895.

 Liza r. Basuric  supruga

22 god. (1873.-1895.)

 Fabijan Ručević, suprug, vjenčani 20 - 04 - 1893.

23-03-1900.

 Stanko Ručević   udovac

90 god. (1809.-1900.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrh stranice