OBITELJ DAMJANOVIĆ - lokalno nazivanih ŽIVKOVI

 
 
(ca. 1710.-)     Marci        i supruga Catharina
                          /
(19-03-1733.)  Antonius  i supruga Maria
                           /
(19-02-1765.)  Matheus  i supruga Eva djv Gjurakovich
                          /
(28-12-1784.) Josephus  i supruga Rosalia djv Dragić
                          /
(09-11-1814.)  Martinus  i supruga Maria Pavlović
                          /
(13-02-1832.)  Mato      i supruga Lucia Bosnjaković,
Mato je imao jos 4 brata i jednu sestru
                         /
(15-09-1857.)  Živko      i supruga Eva Živko je imao 4 brata i 3 sestre(1851.) Đuro,(1855.) Ivan, (1859.) Catharina, (1860.) Agnes, (1863.) Barbara, (1866.) Michael, (1866.) Steph
                               /
(ca.1905 .- ca. ?.) Pavo i supruga Manda djv. Vladika,  Pavo je imao sestru Ružu.
                                   /

 
 
(1) (1980.-1984.) PAVO Damjanović  supruga  (1930.-2019.) MARICA rođ. Šoploher
                                         /

      (1946-1980.) Anica suprug Pavo
                              Zdjelarevic,

Rezika suprug Stipo
         Petrović,

Margareta suprug Josip
      Ručević

                              /                                                      /                                                    /

Andrija, Ivica, Antun

                 Mirosalav, Stjepan

Antun, Julia

 
 
 
(2) (?. - ?.) FRANJO Damjanović,  supruga (?. - ?.) ZLATA rođ. Đanić
                                     /

             Vlado supruga ?

Marija suprug Savo Đurđević

(1961. - 2017.) Matija supruga. Mira

                /

                   /

                    /

       Imena djece ?

         Imena djece?

  Kristina, Nikola, Klaudija

 
 
 
(3) (?. - ?.) MATO Damjanović,  supruga Marica Kruljac
                                     /
                         Ljerka
 
 
 
(4) (?. - ?.) ANDRIJA Damjanović,  supruga (?. - ?.) JANJA rođ. ??
                                          /

Snježa suprug prezime ?

Zlatko supruga prezime ?

/

/

Imena djece ?

Imena djece ?

 

 

 
 
(5) (?. - ?.) MARIJA suprug Joza Kučić
                                /

Bruna supriga Mirjana

Mirjana  suprug Božo Udovčić

Željka udana ???

/

/

/

Imena djece ? i ?

Igor, Renata

Joža

 
 
 
(6) (?. - ?.) SLAVA suprug Mato Bošnjaković
                                 /

Marica supprug Ivica Novak

Ankica suprug Stanko Tomac

Drago supruga Zdravka

/

/

/

Miro

Saša

Goran, Dražen

 
 
 
(7) (?. - ?.) KATA suprug RUDA ?????
                               /  

                      Željko i Mira

 
 
 
(8) (?. - ?.) ANA suprug MILE Bogdanovic
                              /
                        Branko
 
 
 
(9) (?. - ?.) JELA suprug ĐUKA Krajner

/

/

/

Katica suprug Antun Becarevic

Đurda suprug Ivica Cvijetovic

Boris i supruga Milica