ROSKOVIĆ

(1730.-1877.)

Br.

Rođen/a

Ime

Ime roditelja

Kum/a

Mjesto

 

01.

1730.

Maria

Elie i Chatarine Roskovich

 

Seona

 

1.

1752.

Augustinus

Stephanus i Maria Roskovich

Markus Cvitovic

Seona

 

2.

1759.

Stephanus

Joannes i Luca Roskovich

Marcus Giurakovich

Seona

 

3.

1759.

Antonius

Thomas i Elena Roskovich

Martinus Misich

Seona

 

4.

1760.

Franciscus

Marcus i Maria Roskovich

Petrus Ambrosovich

Seona

 

5.

1763.

Anna

Petrus i Helena Roskovich

Marcus Misich

Seona

 

7.

1766.

Stephanus

Joannes i Rosa Roskovich

Marcus Misich

Seona

 

8

1772.

Josephus

David i Ursula Roskovich

Georgius Vukanovich

Seona

 

9.

1772.

Marcus

Georgius Roskovich

Brigita Misich

Seona

 

10.

1775.

Lucia

Adamus i Catharina Roskovich

Margareta

Seona

 

11.

1778.

Anastasia

Georgius i Anna Roskovich

David Misich

Seona

 

12.

1778.

Eva

Adamus i Catharina Roskovich

Eva Gjurakovich

Seona

 

13.

1782.

Josephus

Georgius i Anna Roskovich

David Misich

Seona

 

14.

1785.

Michael

Georgius i Anna djv. Gargich

Michael misich

Seona

 

15.

1812.

Lucia

Joanes i Magdalena djv. Glavasevich

Lucia Mishich

Seona

 

15a

1813.

Maria

Michaeli Magdalena djv. Mackovich

Catharina Petrich

Seona

 

16.

1814.

Maria

Joannes i Magdalena djv. Shokcevich

Veronica

Seona

 

17.

1821.

Joannes

Joannes i Magdalena Mishich

Heronimus Pescevich

Seona

 

19.

1834.

Anna

Stanislaus i Juliana djv. Bilokapich

Peisevich

Seona

 

21.

1837.

Rosalia

Elias i Agnes djv. Lovasich

Rosalia Rosandich

Seona

 

21a.

1843.

Barbara

Elias Roskovich iAgnes djv. Lovcsich

Rosalia Rosandich

Seona

 

21b.

1843.

Michael

Martinus i Birgita djv. Dukmanich

Anna Zdjelarevich

Seona

 

22.

1844.

Josephuas

Elias i Agnes djv. Lovasich

Josephus Rosandich

Seona

 

23.

1845.

Anna

Martinus i Birgita djv. Dukmanovich

Anna Zdjelarevich

Seona

 

25.

1848.

Petrus i
Paulus

Martinus i Birgita djv. Dukmanovich

Anna Zdjelarevich
Catharina Miich

Seona

 

26.

1848.

Maria

Elias i Agnesa djv. Lovasich

Rosalia Rosandich

Seona

 

27.

1850.

Maria

Ilija i Janja djv Lovasić

Rua Rosandić

Seona

 

28.

1851.

Mijo

Antun i Kata djv. Radačić

Janja Cvitović

Seona

 

29.

1853.

Jakob

Martin i Birgita djv. Dukmanić

Jakob Zdjelarević

Seona

 

30.

1853.

Antun

Kata Rosković

Anttun Schaff

Seona

 

31.

1857.

Andrija

Fabijan i Maria djv. Geblić

Manda Rosandić

Seona

 

32.

1858.

Josephus

Antonius i Catharina djv. Matanić

Anna Cvitović

Seona

 

33.

1860.

Joannes i
Chrissosthomus

Antonius i Catharina djv. Radović

Agnes i Michael Cvitović

Seona

 

34.

1862.

Agnesia

Fabianus i Maria djv. Mathačić

Antonius Rosandić

Seona

 

35.

1863.

Marcus

Antoni i Catharina djv. Radović

Agnes Cvitović

Seona

 

36.

1864.

Birgita

Martinus i Barbara djv Perić

Ana Knević

Seona

 

37.

1867.

Anna

Martinus i Barbara djv Mihaljević

Bartholomeus Knević

Seona

 

38.

1870.

Franciscus

Josephus i Rosa djv. Damjanović

Antonius Rosandić

Seona

 

39.

1873.

Georgius

Josephus i Rosa djv. Damjanović

Josephus Mijić

Seona

 

40.

1875.

Antonius

Josephus i Rosa djv. Damjanović

 Georgius Mijić

Seona