POVIJEST SEONE

 
SEONA
Na obroncima Krndije, sjeverozapadno od Našica nalazi se Seona.Danas je Seona-malo slavonsko selo koje danas ima oko 500 žitelja. Prema mojim saznanjima selo se ne spominje u srednjovjekovnim ispravama. Za vrijeme osmanske vladavine (1532.-1687.), Seona se spominje u poreznom popisu Požeškog sandžaka 1579. godine, pod nazivom Seline u kojem se nalazilo 7 kuća.

U ratu za oslobođenje Slavonije Seona je, kao i mnoga slavonska sela, napuštena. Krajem 1691. godine prestale su borbe i stanovništvo se počelo vraćati u svoja sela. Osim prijašnjih, u sela dolaze i novi stanovnici. Prema predaji, u Seonu je iz Bosne došla žena i u bisagama donijela svoju djecu. Oni se smatraju precima današnje, brojne porodice Bošnjaković. U prilog ovoj predaji govore i povijesne činjenice. Naime, osim pojedinačnog doseljavanja, krajem 17. st. dolazi i do organiziranog naseljavanja velikog broja katoličkog stanovništva iz Bosne prilikom povlačenja vojske Eugena Savojskog.

Nakon odlaska Osmanlija iz Slavonije, bečki je dvor odlučio organizirati komorsku upravu te je osnovana komisija, koja je 1698. godine napravila popis stanovništva i naselja. U tom popisu spominje se vojno selo Szeona (Seona) s 14 kućanstava u kojem je živjelo katoličko stanovništvo. Tijekom 18. i 19. stoljeća njeno stanovništvo u stalnom porastu. Tako prilikom popisa stanovništva 1900. godine Seona ima 378 žitelja.

Od početka 18. st. Seona se nalazi u sastavu našičke župe. Iznimka se dogodila u periodu od 1790. do 1800. godine kada je pripadala Motičini, koja je tijekom tih 10 godina bila samostalna župa.

Prvotno se, staro selo Seona nalazilo na zapadnom brežuljku iznad današnjeg sela. Tu se nalazilo i groblje, a na groblju kapela sv. Mihovila, arkanđela. Kada je u prosincu 1787. godine započelo trasiranje ceste od Našica preko Seone u Kutjevo, stanovništvo se počelo naseljavati uz taj put. Ovdje je sagrađena i današnja crkva sv. Mihaela, a današnje groblje, na ulazu u selo s desne strane, blagoslovljeno je 12. rujna 1897. godine.

U Seoni je 18. studenog 1906. godine otvoren našički vodovod, prvi u tadašnjoj Virovitičkoj županiji. Blagoslovu vrela na kojem se nalazio kip sv. Ivana prisustvovao je hrvatski ban Teodor grof Pejačević te razni dostojanstvenici kao i brojno građanstvo. Tijekom 1966. godine selo je dobilo i električnu struju, a kroz cijelo selo prolazi asfaltirana cesta.

Danas Seona pripada općini Donja Motičina. Do 1961. godine, kada Seona ima 609 žitelja, broj stanovnika u stalnom je porastu. Nakon toga zabilježen je blagi pad, što pokazuje i posljednji popis stanovništva iz 2001. godine, po kojem Seona ima 488 stanovnika. U selu postoji četverogodišnja osnovna škola, a učenici viših razreda pohađaju školu u obližnjim Feričancima.

NOGOMET

NK"Mladost"-osnovana 1973.god.na inicijativu mladih u selu.Prva lopta zakotrljala se na popularnoj"blatuši"početkom 70 godina.Klub se nalazi u općinskoj ligi Našice.Bili smo prvaci lige u sezoni 1979/80,zatim1982/83...klub je tada vodio M.Cvijetović i Branko Bajić.Klub je ugašen za vrijeme dom.rata da bi se ponovno osnovao 1997 god.pod imenomNK"SEONA"...Bili smo prvaci lige u sezoni 1997/98.igrali smo kvalifikacije za ulazak u viši rang s Gašincima,ali smo u dve utakmice bili neuspješni..Od spomenutih igrača koji su počeli te davne 72.god zaslužni su..Antun Novaković,Ivica Bošnjaković,Željko Tapšanji,Željko Radmanović,Tomo Đanić,braća Mijić.i pokojni Matija Šulava,te nekoliko mladića iz okolnih sela(Zoljana,D.Motičine,Martin)...od novIje generacije spomenićemo..Vladimira Bošnjaković,Franju Bošnjakovića,Bečarevića,Zdjelarevića,J.Knezevćai....Au najboljoj ekoipi iz krajem 90..braća Slivka,Bjelokapić,Siniša Cvijetović,Knežević Kubica,Krajner,M.Tomac i ost.Klub je 2003.godine slavio 30 godina,i tada smo organizirali susret veterana Seone i NK"Olimpije"Osijek..Sadašnji predsjednik kluba je..Mišo Tomaca trener prve ekipe Vlado Tomac.

CRKVA

Prilikom vizitacije 1783. godine zabilježeno je da u Seoni postoje dvije kapele. Kapela Presvetog Imena Isusova nalazila se u selu, tj. vjerojatno u starom selu na brežuljku. Bila je drvena, s tabulatom; duga oko 7,5 m i imala je toranj visok 5 m. U ovoj se kapeli vršila služba svake druge nedjelje i na blagdan Imena Isusova.

Kapela Sv. Mihovila, arkanđela, nalazila se na starom groblju, pokraj prvotnog sela. Bila je drvena, popločena ciglama, s tabulatom. Duga oko 9,5 m s toranjem visokim oko 5,5 m. Ova se kapela koristila samo u nedjelju iza njegova blagdana. Nakon što se kapela Imena Isusova prestala koristiti, kapela Sv. Mihovila, arkađela postala je jedinom kapelom u selu. Izgorjela je 18. lipnja 1843. godine. Uzrok požara bile su svijeće koje su gorjele na oltaru.

Nova, današnja crkva Sv. Mihovila blagoslovljena je 1. listopada 1854. godine. Grof Ladislav Pejačević poklonio je građu za crkvu te krasnu sliku sv. Mihajla arkađela kao i novi oltar. Godine 1897. kapela je s tornjem temeljito popravljena. Nad ulaznim vratima nalazi se u lađi mali kor, a iznad kora podignut je zvonik s dva zvona koja su postavljena 1932. godine. Tijekom 1966. godine započeti su radovi na stepenicama i kamenoj ogradi pred kapelom. Uz crkvu, s desne strane, sagrađena je kapelanija za vjeronaučnu pouku i boravak kapelana.

ZAŠTITNIK I DATUM PROŠTENJA

U prosincu 1757. godine Generalni vikar zagrebačkog biskupa Paxy odredio je da se Miholje u Seoni slavi u nedjelju na blagdan sv. Mihovila, jer se blagdan Miholje slavio i u Zoljanu, gdje je također bila kapela sv. Mihovila. Do današnjih dana ovaj je svetac zaštitnik sela i svečano se obilježava svake godine 29. rujna.

 

Marin Cvijetović

 

VRH STRANICE

 

HOME