FILMOVI....

                                                                                                                           Link: PJESME

 


Maketu crkve sv. Nikole Biskupa u Budrovcima
od šibica izradio baj`Joza Ručević


Maketu Ajfelov tornja od šibica.
 Izradio baj`Joza Rucevic

 


Eto....Budrovci su još uvik tud, ......
a Budrovčani `ko zna di?  


 

 

 
Poticaj za Budrovačke farmere u Budrovci.

 
Položaj u Budrovci 2018. god.

 

 
Budrovci, Badnjak u Budrovcima 2018.god.

 
Proslava Sv. Nikole u Budrovci 2018. god.

 
Polnoćka 2016. godine u crkvi sv. Nikole,
snimila Manuela Zetovic

 
Polnoćka 2016. godine u crkvi sv. Nikole,
snimila Manuela Zetovic

 

 
50. ĐAKOVAČKI VEZOVI
KUD Sokadija Budrovci 2016.god.

 
BUDROVAČKI SALENJACI OD RUŽICE SIVAK 2016. god.
 

 


48. ĐAKOVAČKI VEZOVI
KUD-Šokadija Budrovci 2014.god.


48. ĐAKOVAČKI VEZOVI
KUD-Šokadija Budrovci 2014.god.

 

 
Lijepom Našom pa i u Budrovce 2014.god.

 
Budrovački bušari u Đakovu 2014. god.

 

 
KUU-Nasa Grana Budrovci na
47. Dakovackim vezovima 2013.god.
Prvi dio..

 
KUU-Nasa Grana Budrovci na
47. Dakovackim vezovima 2013.god.
Drugi dio...

 

 
Budrovčani  sudjeluju kao torte i kolaci na
Dakovackim busarima
2013. god.

 
Budrovčani na Gastro fest u Dakovu.

 

Link: Budrovacki filmovi, drugi dio

 

NASLOVNICA