POVIJEST ŠKOLSTVA U BUDROVCIMA

Škola u Budrovcima, čijim se utemeljiteljem smatra župnik Grđanin, osnovana je 1847. godine. Prije osnutka škole djeca su pohađala nastavu u tadašnjem župnom uredu u Piškorevcima. Prva škola, u kojoj se radilo oko 35 godina, bila je stambena zgrada jednog seljaka pokrivena slamom, a nakon nekog vremena pokrivena je crijepom.

           Godine 1889. počinje gradnja nove škole koja je dovršena i puštena u rad 1890. godine, zaslugom Budrovačkih odbornika te župnika Ivana Tombora i učitelja Milana Krcivoja. Te školske godine školu je pohađalo stotinjak učenika od I-IV razreda, a postojala je i opetovnica. Ispiti su bili na kraju godine uz nazočnost učitelja, školskog nadzornika, članova školskog odbora i župnika.

Prvi učitelj koji u školi radi od osnivanja pa sve do 1870. godine bio je Grga Bradaš. Do 1913. godine školu je vodio jedan učitelj, no budući da se broj djece povećao, javlja se potreba da od ove godine u školi rade dva učitelja. Za vrijeme Prvog svjetskog rata dolazi do čestog mijenjanja učitelja, što svakako utječe i na rad škole. Dotadašnjeg župnika Ivana Crnića mijenja župnik Franjo Didović, a na službovanju u školi bio je učiteljski bračni par Ljerka i Zvonimir Mlakar.


Učitelj Janda i njegovi učenici školske godine 1915/16. Dakle, iz vremena 1. svjetskog rata...
Ta je škola bila na placu, ali ne gdje je sadašnja, nego tamo kraj Doma...
 

Od 1926. do 1933. godine u školi radi Ivan Lacković, koji vrlo marljivo drži predavanja i osniva podmladak Crvenog križa i Sokolsku četu.

Učenici od prvog do četvrtog rezreda osnovne škole u Budrovcima ca 1929.- 1930.god.

U periodu od 1934. godine pa sve do 1940., u školi radi učiteljski bračni par Mira i Marko Glavačević. Početkom Drugog svjetskog rata,1941. godine, u školu dolaze raditi učiteljski bračni par Laura i Branimir Špehar. U vremenu koje će uslijediti, teška ratna situacija odražava se na ukupni život i rad škole. Polazak djece u školu dosta je neredovit. Završetkom Drugog svjetskog rata, zbog povećanog broja djece u školu dolazi raditi i učiteljica Katica Čubelić, a bračni par Špehar 1951. godine odlazi u Đakovo. Nakon njihova odlaska, u školu dolazi raditi učitelj Franjo Domjanić, zbog premještaja.


 Učiteljica Laura Špehar

Godine 1954. prišlo se izgradnji nove školske zgrade (švedskog tipa) sa dvoranom. Iako škola nikad nije potpuno dovršena, otvorena je za upotrebu 1956. godine. Školske godine 1956./57. škola postaje osnovna, a njezinim upraviteljem imenovan je Anselmo Goreta, a već naredne školske godine (1957./58.) upraviteljem postaje Anica Bošnjaković. U idućoj školskoj godini (1958./1959.) upraviteljem postaje Antun Martinašević. Školske godine (1959./60.) na mjesto upravitelja škole dolazi Nikola Budrovac. Školski odbor i Učiteljsko vijeće 1960. godine daju ime školi O.Š. »Stanko Lehota». Značajno je da su te godine Budrovci dobili električnu energiju, a oko škole su posađene sadnice kanadske topole. Godine 1961. osnovana je čitaonica i knjižnica u prostorima škole.

Početkom 1963./64. školske godine, na mjesto upravitelja škole ponovo se vraća Anselmo Goreta. Godine 1964., 13. travnja, Budrovce je zahvatio veliki potres koji je oštetio školsku zgradu i crkvu Sv. Nikole te velik broj kuća. Iste godine započela je izgradnja vatrogasnog doma. Od 1965./66. do 1968./69. školske godine direktor škole je Silvestar Čar. Imenovanjem učitelja Rudolfa Duraja za direktora škole početkom školske godine 1969./70. napravljena je ograda oko škole, nabavljeni su ormari za zbornicu i namještaj za dvije učionice, uređen je voćnjak i napravljeno je sportsko igralište od šljake.


Učiteljica Katica Čubelić

Tijekom školske godine 1971./72. počela je radom pri školi školska kuhinja, a ujedno je uveden kućni vodovod. Dvorana za nastavu tjelesno zdravstvene kulture dovršena je u školskoj godini 1972./73. U to vrijeme školu je pohađalo ukupno 268 učenika.

Vršitelji dužnosti direktora škole u školskim godinama 1974./75. i 1975./76. bile su učiteljice razredne nastave Nada Pavić i Vera Vrbaslija. Prije početka školske 1976./77. godine na mjesto direktora škole imenovan je Krešimir Valetić. Te školske godine započela je s radom «Mala škola» koju je vodila učiteljica Marija Đuđik. Godine 1977. izgrađena je asfaltna cesta koja povezuje Budrovce sa Đakovom.


Učitelj Franjo Domjanić

U suradnji sa Narodnim sveučilište »August Cesarec» Đakovo organizirana je, prema programu za obrazovanje odraslih, Večernja škola za mještane koji nisu imali završenu osnovnu školu.

Za vrijeme školskih praznika, u ljeto 1980. godine, u suradnji sa roditeljima izvršena je potpuna izmjena krovišta školske zgrade.

U periodu od 1981./82. školske godine, do 1985./86. školske godine poslove direktora škole obavljao je Marijan Kocijančić.

Školske godine 1986./87., 01. prosinca 1986. godine, na mjesto direktora škole izabran je Darko Špehar koji tu dužnost obnaša i danas u svojstvu ravnatelja škole.

Tijekom narednih godina izvršen je niz radova u cilju poboljšanja zdravstveno-higijenskih uvjeta rada: postavljanje ograde oko školske zgrade, postavljanje parketa, lamperije , oluka, keramičkih pločica, izmjena stolarije, žbukanje školske zgrade, izmjena električnih instalacija, izgradnja sanitarnog čvora, ličenje unutrašnjeg i vanjskog prostora školske zgrade, uređenje okoliša zgrade te niz drugih aktivnosti. Sve navedene radove na školi i njenoj okolini izvršili su djelatnici i učenici u suradnji s ravnateljem.

Zbog ratnog stanja i djelovanja neprijatelja u nekoliko navrata je odgađan početak školske godine 1991./92. Nastavna školska godina započela je 08. siječnja 1992. godine, a našu školu pohađali su učenici iz Đurđanaca, Starih Mikanovaca, prognanici iz Istočne Slavonije te izbjeglice iz BiH.

Značajno je napomenuti da su u jedinicama Zbora narodne garde aktivno sudjelovali i djelatnici naše škole: prof. Ivan Jukić, prof. Vlado Markić i učitelj Željko Vurm, dok su svi ostali djelatnici škole imali radnu ratnu obvezu na temelju Naredbe Vlade Republike Hrvatske.

Godine 1991., 06. studenog, izvršeno je raketiranje i mitraljiranje Budrovaca, kada su dvije rakete pale u blizinu škole, o čemu postoji i rješenje s dokumentacijom o procijeni ratne štete koju je izvršila Komisija za popis i procjenu ratne štete Županije Osječko-Baranjske.

Rješenjem okružnog privrednog suda u Osijeku od 23. studenog 1992. godine izvršena je promjena i upisuje se novi naziv tvrtke Osnovna škola Budrovci, Budrovci, a kod osobe za ovlaštenje i zastupanje škole upisuje se Darko Špehar, ravnatelj, bez ograničenja.

Temeljem odluke o usvajanju mreže osnovnih škola na području Županije Osječko-Baranjske, Ministarstvo kulture i prosvjete, donijelo je odluku da se početkom šk. godine

1994./95., iz sastava Osnovne škole Josipa Kozarca Semeljci, izdvoji područni razredni odjel Đurđanci i pripoji Osnovnoj školi Budrovci.

Učenici naše škole u sklopu izvannastavnih aktivnosti sudjelovali su na mnogobrojnim natjecanjima i smotrama, a izrazite uspjehe ostvarili su na Državnom natjecanju iz biologije koje je održano u Pagu 1995. godine, osvajanjem II. mjesta (voditelj prof. Ljiljana Medved), te sudjelovanjem Dramske grupe na LIDRANU u Šibeniku, Varaždinu i Čakovcu (voditelj prof. Vlado Markić i Željko Vurm kao stručni suradnik).

Iz navedenog teksta vidljivo je da Osnovna škola Budrovci čini zajedničku i neraskidivu sliku dijela povijesti sela Budrovci.

Ova kratko napisana povijest imala je u većini svoj svijetli put u službi naroda i kao takva i u budućnosti kani biti nerazdvojni temeljac i pokretač cjelokupnog javnog života u našem mjestu.

 

HOME