Rodoslovi - JANCIKIC

 
 
 

 Selo Budrovci udaljeno je oko 5 km od Đakova u istčnom dijelu Hrvatske

 

            Odlaskom Turaka sa šireg đakovačkog prostora i povratkom naroda iz raznih zbjegova u slavonskim šumetinama te dolaskom novih obitelji s bosanske strane na prvim popisima puka 1698. i 1702. nahodi se i prezime Jančikić.

 

Jančikić

 

              Od 1702. godine bile su obiteljske zadruge. Broj zadruga se povećvao brojem kućanstava sve do početka diobe i raspada zadruga kada nastaje raskorak između broja zadruga i stanovnika. Do 1880. godine nije bilo raspada zadruga u selu već samo djeljenje na manje. Godine 1881 od 90 zadružnih kućanstava bilo je 16 samovlasnika. Navodimo podatke iz kojih je vidljivo koliko je od pojedinih rodova bilo kućanstava u zadruzi a koliko samovlasnika sa posjedom zemljištva. Jančkić  4 zadružna kućanstva i 1 inokosno sa 148 jutara a živili su u 16 kuća (domova) i to kbr. 6, 22, 29, 37, 62, 92, 106, 107, 113, 114, 116, 118, 142, 162, 193, 205. (napomena ovo su stari kbr. koji su mjenjani početkom pedesetih godina prošlog stoljeća).

 

Vjenčani 1857.-1900.

Umrli 1857-1900.

   

45 parova od toga 2 para u Piškorevcima a 3 para u Vrpolju

112 osoba od toga 61 odraslih a 51 djete

 

Budrovci kućni br. 29
 

ROĐENI

 
 (1800.-1860.) Lucas (Luka), (1814.-1879.) Pavo
 
 (1820.-1883.) Kuzma, (1825.-1871.) Thadias (Tadija), (1833.-1869.) Andreas
 
 (1845.-1890.) Marko
 
 (1863.-?.) Petar, (1864.-?.) Ivo,  (1866.-?.) Ivan
 

VJENČANI 1857.-1900.

 

16-11-1881.

 Petar Jančikić  18 god. (1863.-?.)  Marija Kedačić  18 god. (1863.-?.)  Budrovci 29 - Budrovci 83

04-02-1884.

 Ivan Jančikić  18 god. (1866.-?.)  Anka Glavačević  17 god. (1867.-?.)  Budrovci 29 - Strizivojna 14

24-10-1892.

 Ivo Jančikić  28 god. (1864.-?.)  Ivka Božić r. Jakobović  33 god. (1859.-?.)  Budrovci 29 - Budrovci 33
 
 
 
 

UMRLI 1857.-1900.

 

1860.

 Therzia Jančikić  supruga

60 god. (1800.-1860.)

 Lucas Jančikić suprug

24-01-1861.

 Lucas (Luka) Jančikić  udovac

60 god. (1800.-1860.)

 

14-03-1869.

 Andreas Jančikić  suprug

36 god. (1833.-1869.)

 Eva Jančikić supruga

25-07-1871.

 Thadias (Tadija) Jančikić  suprug

46 god. (1825.-1871.)

 Anastazia (Staža) Jančikić supruga

01-05-1879.

 Pavo Jančikić  suprug

65 god. (1814.-1879.)

 Ivka r. Gjuraševiš supruga

13-05-1879.

 Staža Jančikić  udovica

53 god. (1826.-1879.)

 

26-02-1882.

 Marga r. Mumić  supruga

65 god. (1817.-1882.)

 Kuzma Jančikić suprug

04-02-1883.

 Kuzma Jančikić  suprug

63 god. (1820.-1883.)

 Marga r. Mumić supruga

07-02-1890.

 Marko Jančikić  suprug

45 god. (1845.-1890.)

 Tereza r. Mumić suprug
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budrovci kućni br. 92
 

ROĐENI

 
 (1791.-1861.) Michael (Mihajlo) (1801.-1865.) Josephus (Josip)
 
 (1821.-1861.) Mathaus (Matija) (1826.-?.) Nikola
 
 (1833.-?.) Martinus (Martin), (1843.-1862.) Stanislaus (Stanislav)
 

VJENČANI 1857.-1900.

 

1861.

Stanislaus (Stanislav)Jančikić  18 god. (1843.-?.)  Francife (Franka) Balabanić  18 god. (1843.-?.)  Budrovci 92 - Piškorevci ?

07-10-1863.

 Martinus (Martin) Jančikić  30 god. (1833.-?.)  Maria Tepšić  17 god. (1846.-?.)  Budrovci 92 - Budrovci

10-08-1890.

 Nikola Jančikić  64 god. (1826.-?.)  Marta ?  god.50  (1840.-?.)  Budrovci 92 - Budrovci  152
 
 
 
 

Spol ženski - rođene Jančikić

 

VJENČANI 1857.-1900.

 

16-11-1859.

 Hieronymus Knežević  18 god. (1841.-?.)  Anna Jančikić  20 god. (1839.-?.)  Vrpolje 14 - Budrovci 92
 
 

UMRLI 1857.-1900.

 

28-07-1860.

 Maria Jančikić  supruga

47 god. (1813.-1860.)

 Marci Jančikić suprug

25-04-1861.

 Mathaus (Matija) Jančikić  suprug

40 god. (1821.-1861.)

 Stanislava Jančikić supruga

06-07-1861.

 Michael (Mihajlo)Jančikić  udovac

70 god. (1791.-1861.)

 

11-10-1862.

 Stanislaus (Stanislav) Jančikić  ?

19 god. (1843.-1862.)

 ?

16-04-1865.

 Josephus (Josip) Jančikić  udovac

64 god. (1801.-1865.)

 

16-03-1869.

 Maria Jančikić  supruga

36 god. (1833.-1869.)

 Martin Jančikić suprug

22-03-1890.

 Stana Jančikić  supruga

61 god. (1829.-1890.)

 Nikola Jančikić suprug
 
 
 
 
 
 
 
 

Budrovci kućni br.106
 

ROĐENI

 
 (1791.-1866.) Petrus (Petar), (1799.-1872.) Vladimirus (Vladimir)
 
 (1801.-1862.) Simon (Šimo)(1803.-?.) Simeon (Šimun) (1806.-1874.) Jacobus (Jakob)
 
 (1813.-?.) Florianus (Florijan), (1817.-1877.) Florian
 
 (1820.-?.) Andreas (Andrija), (1821.-1872.) Stanislav, (1823.-1857) Joannes (Ivan), (1825.-1867.) Marianus (Marijan)
 
 (1834.-?.) Thomas (Tomo), (1837.-?.) Gjuro (Đuro), (1839.-?.) Nicolaus (Nikola) 
 
 (1841.-?.) Paulus (Pavo),  (1844.-?.)  Bartholomeus (Bartol),  (1844.-?.) Matthaus (Matija)(1845.-?.) Matthaus (Matija)
 
  (1857.-?.) Sthepanus (Stjepan),  (1857.-?.) Stjepan,  (1857.-1888.) Antun,  (1866.-1879.) Šimun
 
 (1873.-?.) Marijan
 

VJENČANI 1857.-1900.

 

07-03-1859.

 Simeon (Šimun)Jančikić  56 god. (1803.-?.)  Maria Ručević  26 god. (1833.-?.)  Budrovci 106 - Budrovci 49

19-10-1859.

 Andreas (Andrija) Jančikić  39 god. (1820.-?.)  Maria Bošnjaković  34 god. (1825.-?.)  Budrovci 106 - Budrovci 4

1861.

 Paulus (Pavo)Jančikić  20 god. (1841.-?.)  Magdalena Jančikić  21 god. (1839.-?.)  Budrovci 106 - Budrovci ?

1861.

 Bartholomeus Jančikić  17 god. (1844.-?.)  Anastazija Flanić  19 god. (1842.-?.)  Budrovci 106 - Budrovci ?

1862.

 Matthaus (Matija) Jančikić  17 god. (1845.-?.)  Catharina Kladarić  18 god. (1844.-?.)  Budrovci 106 - Budrovci ?

16-08-1863.

 Thomas (Tomo) Jančikić  29 god. (1834.-?.)  Stanislava Vladić  31 god. (1832.-?.)  Budrovci 106 - Budrovci ?

19-08-1868.

 Nicolaus (Nikola) Jančikić  29 god. (1839.-?.)  Stanislava Budrovac  18 god. (1850?.)  Budrovci 106- Budrovci 91

11-11-1868.

 Matthaus (Matija)Jančikić  24 god. (1844.-?.)  Maria Posavčević  17 god. (1851.-?.)  Budrovci 106 - Budrovci 114

18-11-1874.

 Florianus (Florijan) Jančikić  61 god. (1813.-?.)  Joanna (Ivka) Posavčević  50 god. (1824.-?.)  Budrovci 106 - Budrovci 113

08-11-1876.

 Sthepanus (Stjepan) Jančikić  19 god. (1857.-?.)  Maria Kretonić  18 god. (1859.-?.)  Budrovci 106 - Budrovci 13

23-08-1880.

 Stjepan Jančikić  23 god. (1857.-?.)  Janja Ciganović  18 god. (1862.-?.)  Budrovci 106 - Budrovci 25

11-11-1891.

 Marijan Jančikić  18 god. (1873.-?.)  Maria Ilić  18 god. (1873.-?.)  Budrovci 106 - Budrovci 44

25-04-1892.

 Gjuro (Đuro) Jančikić  55 god. (1837.-?.)  Mara Ručević  50 god. (1842.-?.)  Budrovci 106 - Budrovci 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spol ženski - rođene Jančikić

 

VJENČANI 1857.-1900.

 

13-11-1867.

 Stephanus Stanković  58 god. (1809.-?.)  Stanislava Jančikić  40 god. (1827.-?.)  Budrovci 32 - Budrovci 106

27-11-1867.

 Joshepus Bebić  18 god. (1849.-?.)  Josepha (Josipa) Jančikić  17 god. (1850.-?.)  Budrovci 43 - Budrovci 106

21-01-1884.

 Ilija Damjanović  58 god. (1826.-?.)  Mara Jančikić  40 god. (1844.-?.)  Strizivojna 105 - Budrovci 106

26-11-1884.

 Mato Ciganović  18 god. (1866.-?.)  Mara Jančikić  15 god. (1869.-?.)  Budrovci 87 - Budrovci 106
 
 
 
 
 

UMRLI 1857.-1900.

 

29-01-1857.

 Joannes (Ivan) Jančikić  suprug

34 god. (1823.-1857)

 Olivia Illanić supruga

29-?-1859.

 Eva Jančikić  supruga

63 god. (1796.-1859.)

 Ladisai (Ladislav) Jančikić suprug

15-?-1862.

 Simon (Šimo) Jančikić  suprug

61 god. (1801.-1862.)

 Maria Erdeljić supruga

06-01-1864.

 Andreas (Andrija) Jančikić  suprug

42 god. (1822.-1864.)

 Maria Bošnjaković supruga

12-05-1866.

 Petrus (Petar) Jančikić  suprug

75 god. (1791.-1866.)

 

11-05-1867.

 Marianus (Marijan)Jančikić  suprug

42 god. (1825.-1867.)

 Stanislava Jančikić supruga

13-05-1869.

 Agnes Jančikić  supruga

48 god. (1821.-1869.)

 Floriani Jančikić suprug

10-11-1871.

 Magdalena Jančikić  supruga

30 god. (1841.-1871.)

 Paulus (Pavao) Jančikić suprug

15-01-1872.

 Stanislav Jančikić  suprug

51 god. (1821.-1872.)

 Francisca r. Đalić supruga

03-03-1872.

 Vladimirus (Vladimir) Jančikić  suprug

73 god. (1799.-1872.)

 Eva r. Novoselić supruga

20-02-1874.

 Jacobus (Jakob) Jančikić  udovac

68 god. (1806.-1874.)

 

16-01-1877.

 Olivia r. Illanić  supruga

55 god. (1822.-1877.)

 Joannis (Ivan) Jančikić suprug

13-04-1877.

 Florian Jančikić  suprug

60 god. (1817.-1877.)

 Joanna (Ivka) r. Kedačić supruga

31-05-1879.

 Šimun Jančikić  sin

13 god. (1866.-1879.)

 Marko Jančikić roditelj

25-05-1880.

 Maria r. Kretonić  supruga

23 god. (1857.-1880.)

 Stjepan Jančikić suprug

25.-07-1885.

 Anka Jančikić  supruga

28 god. (1857.-1885.)

 Antun Jančikić suprug

02-07-1855.

 Ivka Jančikić  supruga

60 god. (1825.-1885.)

 Flora Jančikić suprug

26-07-1888.

 Antun Jančikić  suprug

31 god. (1857.-1888.)

 Maria r. Birtić supruga

23-04-1898.

 Marija r. Zetović  supruga

55 god. (1834.-1889.)

 Gjuro (Đuro)Jančikić suprug

24-06-1900.

 Tereza r. Bošnjaković  supruga

26 god. (1874.-1900.)

 Pavo Jančikić suprug
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budrovci kućni br. 107
 

ROĐENI

 
 (1795.-?.) Paulus (Pavo)
 
 (1806.-1871.) Marcus (Marko), (1807.-1860.) Martinus (Martin), (1808.-?.) Marcus (Marko)
 
 (1812.-?.) Georgius (Đuro), (1817.-1859.) Simeon (Šimun), (1817.-1862.) Georgius (Đuro)
 
 (1833.-?.) Andrija, (1835.-1865.) Paulus (Pavo), (1837.-?.) Francifeus (Franjo), (1840.-1885.) Mijo
 
 (1853.-1868.) Georgius (Đuro), (1865.-?.) Josip,  (1866.-1898.) Pavo, (1873.-?.) Šimun
 

VJENČANI 1857.-1900.

 

29-07-1857.

 Paulus (Pavo) Jančikić  62 god. (1795.-?.) Magdalena Divoševac  31 god. (1826.-?.)  Budrovci 107 - Budrovci ?

13-02-1862.

 Georgius (Đuro) Jančikić  50 god. (1812.-?.)  Barbara Marijanić  47 god. (1815.-?.)  Budrovci 107 - Budrovci ?

07-10-1863.

 Francifeus (Franjo)Jančikić  26 god. (1837.-?.)  Francifea (Franka) Zetović  17 god. (1846.-?.)  Budrovci 107 - Budrovci ?

17-01-1870.

 Marcus (Marko) Jančikić  62 god. (1808.-?.)  Catarina Kladarić  37 god. (1833.-?.)  Budrovci 107 - Budrovci 64

24-02-1879

 Andrija Jančikić  46 god. (1833.-?.)  Manda Petrušević  45 god. (1834.-?.)  Budrovci 107 - Budrovci 113

14-11-1883.

 Josip Jančikić  18 god. (1865.-?.)  Marija Gašpić  18 god. (1865.-?.)  Budrovci 107 - Strizivojna 61

23-11-1892.

 Šimun Jančikić  19 god. (1873.-?.)  Marija Damjanović  18 god. (1874.-?.)  Budrovci 107 - Strizivojna 66
 
 
 
 
 
 
 
 

Spol ženski - rođene Jančikić

 

VJENČANI 1857.-1900.

 

24-11-1875.

 Mattias (Matija) Tunuković  18 god. (1857.-?.)  Maria Jančikić  18 god. (1857.-?.)  Vrpolje 52  - Budrovci 107

23-11-1887.

 Andria Abramović  18 god. (1869.-?.)  Ana Jančikić  20 god. (1867.-?.)  Vrpolje 22  - Budrovci 107

08-04-1891.

 Toma Erdeljić  19 god. (1872.-?.)  Marija Jančikić  15 god. (1876.-?.)  Budrovci 28 - Budrovci 107
 
 
 
 

UMRLI 1857.-1900.

 

26-04-1857.

 Georgia (Đurđa)Jančikić  supruga

63 god. (1794.-1857.)

 Pauli (Pavo) Jančikić suprug

15-03-1858.

 Paulus (Pavo) Jančikić  suprug

63 god. (1795.-1858.)

 Magdalena r. Divoševac supruga

27-04-1859.

 Simeon (Šimun) Jančikić  suprug

42 god. (1817.-1859.)

 Anna r. Gjalić Đalić  supruga

10-10-1860.

 Barbara Jančikić  supruga

53 god. (1807.-1860.)

 Martin Jančikić suprug

12-11-1860.

 Magdalena Jančikić  supruga

60 god. (1800.-1860.)

 Marci Jančikić suprug

30-10-1860.

 Martinus (Martin) Jančikić  udovac

53 god. (1807.-1860.)

 

30-12-1861.

 Catharina (Katarina) Jančikić  supruga

50 god. (1811.-1861.)

 Georgius (Đuro) Jančikić suprug

27-12-1862

 Georgius (Đuro)Jančikić  suprug

45 god. (1817.-1862.)

 Barbara Jančikić supruga

?.-08-1865.

 Paulus (Pavo) Jančikić  suprug

30 god. (1835.-1865.)

 Stanislava r. Glavačvić supruga

02-02-1868.

 Georgius (Đuro) Jančikić  sin

15 god. (1853.-1868.)

 Andreas Jančikić roditelj

11-11-1869.

 Barbara Jančikić  supruga

57 god. (1812.-1869.)

 Marcus (Markoo) Jančikić suprug

21-01-1871.

 Marcus (Marko) Jančikić  suprug

65 god. (1806.-1871.)

 Catharina (Katarina) r. Kladarić supruga

17-01-1879.

 Marta r. Mijošev  supruga

50 god. 1829.-1879.()

 Andrija Jančikić suprug

06-04-1885.

 Mijo Jančikić  suprug

45 god. (1840.-1885.)

 Stana r.Budrovac  supruga

04-09-1898.

 Pavo Jančikić  suprug

32 god. (1866.-1898.)

 Ruža r. Blažević supruga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budrovci kućni br. 163
 

ROĐENI

 
  (1839.-1893.)  Pavo, (1844.-1884Bartol
 

UMRLI 1857.-1900.

 

21-08-1883.

 Staža Jančikić  supruga

39 god. (1844.-1883.)

 Bartol Jančikić suprug

28-10-1884.

 Bartol Jančikić  suprug

40 god. (1844.-1884)

 Terza Jerković supruga

28-04-1887.

 Stana Jančikić  supruga

80 god. (1807.-1887.)

 Gjuro (Đuro) Jančikić suprug

09-10-1893.

 Pavo Jančikić  udovac

54 god. (1839.-1893.)

 
 
 
 
 
 

 Ostali kućni brojevi....
 

ROĐENI

 
 (1814.-?.) Marcus (Marko), (1815.-1867.)  Marcus (Marko)
 
 (1836.-1895.) Toma, (1845.-1895.) Andrija (1856.-1890.) Franjo
 
 (1874.-?.) Marko,  (1881.-?.) Mato
 

VJENČANI 1857.-1900.

 

9-11-1864.

 Marcus (Marko) Jančikić  50 god. (1814.-?.)  Maria Vuković  32 god. (1832.-?.)  Budrovci 118 - Budrovci ?

08-02-1893.

 Marko Jančikić  19 god. (1874.-?.)  Kata Vereš  17 god. (1876.-?.)  Budrovci 142 - Vladislavci

19-11-1899.

 Mato Jančikić  18 god. (1881.-?.)  Kata Budrovac  18 god. (1881.-?.)  Budrovci 205 - Budrovci 86
 
 
 
 

Spol ženski - rođene Jančikić

 

VJENČANI 1857.-1900.

 

25-11-1857.

 Michael Balabanić  19 god. (1838.-?.)  Joanna Jančikić  21 god. (1836.?.)  Piškorevci 66  - Budrovci

1861-

 Thomas  (Tomo) Ilanić  19 god. (1842.-?.)  Anna Jančikić  19 god. (1842.-?.)  Budrovci 111 - Budrovci

1861.

 Mathias (Mato) Budrovac  18  god. (1843.-?.)  Maria Jančikić  19 god. (1842.-?.)  Budrovci 89 - Budrovci

03-02-1863.

 Paulus (Pavo) Ručević  40 god. (1823.-?.)  Barbara Jančikić  43 god. (1820.-?.)  Budrovci 101 - Budrovci

28-10-1863.

 Petrus (Peter) Hajduković  50 god. (1813.-?.)  Stanislava Jančikić  28 god. (1835.-?.)  Potijanje  - Budrovci 33

18-10-1865.

 Franciscus (Franjo) Mumić  god. (?.)  Stanislava Jančikić  god. (?.)  Budrovci  - Budrovci

11-11-1885.

 Joza Rajković  20 god. (1865.-?.)  ? Jančikić  18 god. (1867.-?.)  Piškorevci 72  - Budrovci 142

07-11-1888.

 Pavo Ilanić  29 god. (1859.-?.)  Ivka Jančikić  19 god. (1869.-?.)  Budrovci 172 - Budrovci 142

22-10-1893.

 Marija Pejaković  18 god. (1875.-?.)  Kata Jančikić  17 god. (1876.-?.)  Budrovci 145 - Budrovci 193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMRLI 1857.-1900.

 

12-09-1866.

 Catharina  (Kata) Jančikić  supruga

? god. ()

 Nicolaus (Nikola) Jančikić suprug

30-11-1867.

 Marcus (Marko) Jančikić  suprug

52 god. (1815.-1867.)

 Maria Jančikić supruga

06-02-1890.

 Franjo Jančikić  suprug

34 god. (1856.-1890.)

 Bara r. Agotić supruga

05-11-1891.

 Bara r. Kedačić  supruga

51 god. (1840.-1891.)

 Ivo Jančikić suprug

26-02-1895.

 Andrija Jančikić  suprug

50 god. (1845.-1895.)

 Maria r. Posavčevć suprug

12-06-1895.

 Toma Jančikić  suprug

59 god. (1836.-1895.)

 Stana r. Kedačić supruga
 
 
 
 
 
 
 

Vrh stranice