Rodoslovi - RUCEVIC

 
 
 

 Selo Budrovci udaljeno je oko 5 km od Đakova u istčnom dijelu Hrvatske

 

            Odlaskom Turaka sa šireg đakovačkog prostora i povratkom naroda iz raznih zbjegova u slavonskim šumetinama te dolaskom novih obitelji s bosanske strane na prvim popisima puka 1698. i 1702. nahodi se i prezime Ručević.

 

Ručević

 

            Od 1702. godine bile su obiteljske zadruge. Broj zadruga se povećvao brojem kućanstava sve do početka diobe i raspada zadruga kada nastaje raskorak između broja zadruga i stanovnika. Do 1880. godine nije bilo raspada zadruga u selu već samo djeljenje na manje. Godine 1881 od 90 zadružnih kućanstava bilo je 16 samovlasnika. Navodimo podatke iz kojih je vidljivo koliko je od pojedinih rodova bilo kućanstava u zadruzi a koliko samovlasnika sa posjedom zemljištva.  Ručević 4 zadružna i jedno inokosno sa 141 jutra zemlje a živili su u 29 kuća (domova) i to kbr. 15, 19, 34, 35, 47, 49, 50, 51, 59, 91, 94, 95, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 112, 115, 116, 117, 118, 131, 141, 152, 160, 186, 194. (napomena ovo su stari kbr. koji su mjenjani početkom pedesetih godina prošlog stoljeća). 

 

Vjenčani 1857.-1900.

Umrli 1857-1900.

   

90 parova od toga 2 para u Piškorevcima a 5 parova u Vrpolju

160 osoba od toga 68 odraslih a 92 djece

             

 

Budrovci, kućni br.15
 

ROĐENI

 
 (1880.-?.)  Gaša
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

02-02-1898.

 Gaša  Ručević  18 god. (1880.-?.)   Polka  Vladić  18 god. (1880.-?.)  Budrovci kbr.15 i Budrovci kbr.24
 
 

Budrovci, kućni br.19
 

ROĐENI

  (1825.-1900.) Gjuro ( Đuro)
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

Spol ženski - rođene Ručević
 

17-05-1876.

 Mathias (Mato) Budrovac   18 god. (1858.-?.)  Barbara Ručević        16 god. (1860.-?.)   Budrovci kbr.86 i Budrovci kbr.19
 
 

UMRLI 1857.-1900.
 

18-02-1890.

 Marija r. Štefančić  supruga

60 god. (1830.-1890.)

 Georgius (Đuro)  Ručević, suprug

17-01-1900.

 Đuro Ručević  

75 god. (1825.-1900.)

 umro od sušice
 
 
 
 

Budrovci kućni br. 34
 

ROĐENI

 
 (1901.-1956.) Šimo (Joščev)
 

VJENČANI 1857.-1920.

 

11-02-1920.

 Šimo Ručević  19 god. (1901.-?.)  Eva Ančić  23 god. (1897.-?.)  Budrovci 34 - Vrpolje 220
 
 

Budrovci kućni br. 35

 

ROĐENI

 
 (1894.-?.) Ivan
 

VJENČANI 1857.-1920.

 

10-11-1920.

 Ivan Ručević  26 god. (1894.-?.)  Marija Carević  18 god. (1902.-?.)  Budrovci 35 - Vrpolje 
 
 

Budrovci kućni br. 47

 

ROĐENI

 
 (1895.-?.) Tomo
 

VJENČANI 1857.-1920.

 

03-02-1913.

 Tomo Ručević  18 god. (1895.-?.)  TerzÝja Vragolović  19 god. (1894.-?.)  Budrovci 47 - Strizivojna 236
 
 

Budrovci, kućni br. 50
 

 

UMRLI 1857.-1900.

10-04-1873.

 Barbara Ručević   supruga

68 god.  (1805.-1873.)

 Stanislav Ručević suprug, preselilo na kbr. 50, sa kbr. 104
 
 

Budrovci, kućni br. 59 (Ulica Stjepana Radića kbr.1)
(Dragoševi)
 

ROĐENI

 (1818.-1869.) MATHAUS, (Matija) krznar i supruga Magdalena r.Janošić                            
                             /
 (1850.- ? ) JOANNES (Ivan) Dragoš krznar,   (1857.- ? ) Augustin (nema podataka o djeci)
                       /
(1891.-1943.) Augustin, (1875.-1876.) Maria, (1877.-1877.) Koloman, (1884.-1884.) Katarina, (1885.-1887.) Ana, (1889.-1889.) Albina,
                                                                      (1881.-1892.)  ???? sin  (1885.- 1892.) Matilda, (1892.-1892.)Emilia, (1895.-1895.)Josip
                            /
(1928.- ) JOSIP, (Željko),                                                               (1930.-) TOMISLAV (Drago Dragoš)
                  /                                                                                                     /
(1951.- ) BRANKO ,       (1954.- ) JASNA, udana Vladova                        (1959.- )IVAN (Zoran),  (1956.- ) Maja, udana Jantol
                  /                                                                                                   
(1981,- ) ZORAN, (1985.- ) DAMIR
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

24-2-1873.

 Joannes (Ivan) Ručević 

23 g.(1850.- ? )

 Francisca(Franka) Zetović

 17 g. (1856.- ? )

 Budrovci kbr. 59 i Budrovci kbr.56

31-10-1875.

 Augustino Ručević

 18 g. (1857.- ? )

 Katarina  Kedačić

18 g. (1857.- ? )

 Budrovci kbr. 59 i Budrovci kbr.35
 
 
 

UMRLI 1857.-1900.

23-02-1866.

 Francifeus (Franaka)  kći

god.r. nema podataka

 Mathaus (Matija) Ručević i Magdalena r Janošić, roditelji 

18-11-1866. 

 Catharina (Katarina)  kći

  4 god. (1862.-1866.)

 Mathaus (Matija) Ručević  krznar  roditelj  

23-04-1869.

 Mathaus (Matija) Ručević, krznar  suprug

51 god. (1818.-1869.)

 Magdalena r. Janošić, suruga

31-07-1876.

 Marija  kći

10 mj. (1875.-1876.)

 Ivan Ručević i Franciska (Franka) r. Zetović, roditelji

02-10-1877.

 Coloman (Koloman)  sin

 10 mj. (1877.-1877.)

 Ivan Ručević i Franka r. Kedačić, roditelji

19-02-1884

 Kata  kći

16 dan. (1884.-1884.)

 Ivan Ručević i Franjka r. Kedačić, roditelji

21-07-1887.

 Ana  kći

2 god.    (1885.-1887.)

 Ivan Ručević i Franjka r. Kedačić, roditelji

20-03-1889.

 Albina  kći

 20 dana  (1889.-1889.)

 Ivan Ručević i Franjka r. Kedačić, roditelji

24-02-1892.

 Paulo (Pavao)  sin 

11 god.   (1881.-1892.) 

 Ivan Ručević i Franjka r. Kedačić, roditelji

01-03-1892.

 Matilda  kći

7 god.     (1885.-1892.)

 Ivan Ručević i Franjka r. Kedačić, roditelji

23-10-1892.

 Emilija  kći

12 dana  (1892.-1892.)

 Ivan Ručević i Franjka r. Kedačić, roditelji

03-01-1895.

  Josip   sin

9 dana    (1895.-1895.)

 Ivan Ručević i Franjka r. Kedačić, roditelji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budrovci, kućni br.91
 

UMRLI 1857.-1900.
 

24-09-1871

 Catharina (Katarina)  Ručević   kći  3 tjedna (1871.-1871.)   Georgius (Đuro) Ručević  roditelj
 
 
 

Budrovci, kućni br. 94 (Ulica Stjepana Radića kbr.27)
(Joščevi)
 

ROĐENI

 
 (1809.-1900.) Stanko, (1811.-1857.) Stanislav, (1814.-1895) Šimun
                            
  (1816.-1871.) Fabijan i supruga Luca r. Maršić ,  (1818.-1871.) Petar, (1832.-1857.) Mihajlo
                             /
 (ca.1836-?) Adam, i supruga Marija r.Mumić, (ca.1833.-?.)(brat)Marijan, (ca.1834. ?.)(brat)Matija, ..(1846.-1881.) Georgius (Đuro)
                                                                                                                                                                         
(ca. 1847.-?.) Joannes (Ivan)
                           /
 (1875.-1939.) Fabijan, i supruga (1879 - 1943.) Janja r.Kedačić,    sestra (1880.-?.) Janja, udana za  Petra Ciganovića
                             /

(1) ŠIMUN,

(2) PETAR,

(3) STJEPAN,

(4) ADAM,

(5) MATO,

(6) IVAN,

Marija,

Barica

 
Grana (1) (1901.- 1956.)  ŠIMUN Ručević  i supruga (1897.-195?.) Eva r. Ančić
                           /
(1936.-1977.)    Mato
                          /
           (1959.-)  Evica
 
 
Grana (2) (1906.-1964.) PETAR Ručević i supruga Marija r. ?
                                          /
(1928.-1982.) NIKOLA, (1927.-2005.) Fabijan, (1935-1995.) Josip, (1936.- 2008.) Ana
                      /
( 1958.-) PETAR,  (1956.- ) Mara,   (1964.-) Evica
                     /
(1984.-) NIKOLA, (1999.-) TIHOMIR, (1990.-) Anita
 
 
Grana (3) (1908.-1996.) STJEPAN Ručević i supruga (1917.-1999.) Marija r. Boršić
                                      /
(1941.-)      IVAN                              -                                                          (1944.-) JOSIP, (1938.-1938.) Ružica
                   /                                                                                                               /
(1964.-) , STEVO, (1963.-) Mirjana,  (1967.-) Ružica,   (1969.-) Ankica             (1971.-) ANTUN, (1968.-1968.) Josipa, (1972.-) Julija 
                                                                                                      
                    /                                                     
(1990.-) MARKO, (1999.-) STJEPAN, (1989.-) Matilda
                 /
(2011.-) ŠTEFANO (2010.-2013.)  Ena
 
Grana (4) (1910.-1945.) ADAM Ručević i supruga Julijana r.?
                                     /
            ( 1940.-)       FABIJAN,
(1944.-1949.) Ivica
                                    /
                (1965.-) IVICA, (1978.-) MATO, (1962.-) Marica
 
Grana (5) (1917.-1974.) MATO Ručević i supruga Anica r. ?
                                     /
               (1945.- 9-12-2011. )  Mijo
 
Grana (6) (1918.-1990.) IVAN Ručević i supruga (14-06-1928.-?.) Janja r. Jakobović
                            /
          
    (1940.  - 1989.)   Marica
 

VJENČANI 1857.-1900.

 

12-01-1857.

 Matthaus (Matija) Ručević   Nema podataka  Georgia (Đurđ) Kretonić    Nema podataka  Budrovci  kb. 94

06-11-1863.

 Georgius (Đuro) Ručević  17 god. (1846.- ? )  Marija r. Erdeljić   19 god.(1844 - ? )  Budrovci  kb. 94 - Budrovci

21-11-1866.

 Georgius (Đuro) Ručević  20 god. (1846.- ? )   Barbara r. Grigic   18 god.(1848 - ? ) Budrovci  kbr. 94 -Piskorevci kbr. 97
   (Đuro se ženio po drugi puta)

03-02-1878.

 Stanko Ručević  67 god. (1810.- ? )  Franka r. Slobođanac   52 god. (1826 - ? )  Budrovci kbr. 94 -Budrovci  kbr. 30

13-02-1878.

 Šima Ručević  63 god. (1814.-1895.)  Marta Marić  28god. (1852.-?.)  Budrovci kbr.94 -Strizivojna kbr. 30

13-02-1882.

 Marijan Ručević  46 god. (1836.-?.)  Kata Kedačić  23 god. (1859.-?.)  Budrovci kbr. 94 -Budrovci  kbr. 41

20-04-1893.

 Fabijan Ručević  18 god.(1875.- 1939)  Liza r. Bašurić  20 god.(1873 - 1895)  Budrovci kbr. 94 -Budrovci  kbr. 109

04-11-1895.

 Fabijan Ručević  20 god.(1875.- 1939)  Janja r. Kedačić  16 god.(1879 - 1963.) Budrovci  kbr. 94 -Budrovci  kbr. 82
   (Fabijan se ženio po drugi puta)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spol ženski - rođene Ručević
 

VJENČANI 1857.-1900.

23-11-1882.

 Nikola Rajković   62 god. (1820.-?.)  Elizabeta Ručević  48 god. (1834.-?.)  Budrovci  kbr. 21 - Budrovci kbr.94

17-11-1886.

 Marko Budrovac  23 god. (1843.-?.)  Rega Ručević  16 god.  (1850.-?.)  Budrovci  kbr. 91 - Budrovci kbr.94

24-02-1889.

 Mato Kedačić   19 god. (1870.-?.)  Marija Ručević  20 god. (1869.-?.)  Budrovci  kbr. 83 - Budrovci kbr.94

08-05-1893.

 Stiepan Budrovac  38 god. (1855.-?.)  Marga Ručević  19 god. (1874.-?.)  Budrovci  kbr. 91 - Budrovci kbr.94

20-01-1896.

 Luka udovac Carević  55 god. (1841.-?.)  Marta r. Maršić ud. Šime  40 god. (1856.- ?.)  Đurđanci  kbr. 26 - Budrovci kbr.94

05-02-1896.

 Antun Lebković  18 god. (1878.-?.)  Ruža Ručević   17 god. (1879.-?.)  Strizivojna kbr. 9 - Budrovci kbr.94

13-01-1897.

 Petar Ciganović  18 god. (1879.-?.)  Janja kći Adama
               Ručević 
 17 god. (1880.-?.)  Budrovci  kbr.204 -
                           Budrovci kbr.94
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMRLI 1857.-1900.
 

05-02-1857.

 Michael (Mihajlo) Ručević  (vojnik)

 25 god. (1832.-1857.)

 Maria (Marij) Ručević r. Erdeljić, supruga

27-04-1857.

 Stanislava  Ručević  supruga

46 god. (1811.-1857.)

 Fabijani  Ručević, suprug 

08-04-1866.

 Maria (Marija) r.Erdeljic  supruga

20 god. (1846.-1866.)

 Georgius (Đuro) Ručević, suprug - vjenčani 1863. 

03-08-1871.

 Petrus (Petar) Ručević  suprug

53 god.(1818.-1871.)

 Josefha (Josipa) r.Lukić, supruga

29-12-1871.

 Fabijanus (Fabijan) Ručević  suprug

55 god. (1816.-1871.)

 Luca r. Maršic, supruga

03-03-1877.

 Teresija r. Birtić  supruga

 64 god. (1813.-1877.)

 Simonis (Šimun)  Ručević, suprug 

05-11-1877.

 Catarina (Katarina) r. Novosel  supruga

50 god. (1827.-1877.)

 Stanislav Ručević, suprug

06-08-1881.

 Bara r. Milosevic  supruga

36 god. (1845.-1881.)

 Gjuro (Đuro) Ručević, suprug

09-11-1881

 Gjuro (Đuro) Ručević  suprug

35 god. (1846.-1881.)

 liza r.Lončarević, supruga

11-11-1881.

 Stana r. Marsic  supruga

45 god. (1836.-1881.)

 Marijan Ručević, suprug

04-03-1892.

 Franka r.Slobodanac  supruga

65 god. (1826.-1892.)

 Stanko Ručević, suprug

06-08-1895.

 Šimun Ručević  suprug

81 god. (1814.-1895)

 Marta r. Maršić, supruga

21-09-1895.

 Liza r. Basuric  supruga

22 god. (1873.-1895.)

 Fabijan Ručević, suprug, vjenčani 20 - 04 - 1893.

23-03-1900.

 Stanko Ručević   udovac

90 god. (1809.-1900.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budrovci, kućni br. 95
(Vjerojatno Križanovi)

ROĐENI

 
 (1794.- ? ) Gabrijel , ( ca. 1798- ?. ) Nicola (Nikola)
 
 (1801.- ? ) Marcus (Marko),  (1804.-1880.) Nikola, (1806.-1875.) Joseph (Josip),  (1808.-1862.) Georgius (Đuro)
 
    (1810.- ? ) Nicolaus (Nikola), (ca.1810.- ? ) Gašpar
 
 (1824.-1878.) Stijepan, (1827.-1882.) Antun, (1830.-1894.) Marijan
 
 (1844.-) Simeon (Šimun), (1848.-1872.) Joannes (Ivan), (1850.- ?) Franciscus (Franjo), (1851.- ?) Petrus (Petar)  
 
 (1858.- ?)  Mathaeus (Mato), (1862.- ?) Franjo, (1869.- ?) Andro,
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

09-01-1858.

 Nicolaus (Nikola) Ručević  48 god. (1810.- ? )  Magdalena r. Jančikić  32 god. (1826.-?.)  Budrovci kbr.95 i Budrovci kbr.107

01-02-1861.

 Gabrijel Ručević  67 god. (1794.- ? )  Joanna (Ivana) r. Erdeljić  37 god. (1824.-?.)  Budrovci kb.95

07-02-1866.

 Vincentius (Vinko) Ručević  42 god. (1819.- ? )  Margareta r.Slobođanac  nema podataka  Budrovci kbr.95 i Budrovci kbr.18

18-11-1867.

 Marcus (Marko) Ručević  66 god. (1801.- ? )  Catarina (Katarina) r.Božić  43 god. (1824.-?.)  Budrovci kbr.95 i Budrovci kbr.88

18-11-1868.

 Franciscus (Franjo)
   Ručević
 18 god  (1850.- ? )  Catarina(Katarina)
   r.Slobođanac
 18 god. (1850.-?.)  Budrovci kbr.95 i Budrovci kbr.18

18-11-1868.

 Petrus (Petar) Ručević  17 god. (1851.- ? )   Ana r. Tomić  18 god. (1850.-?.)  Budrovci kbr.95 i Piskorevci kbr.37

05-06-1876.

 Simeon (Šimun) Ručević  32 god. (1844.- ? )  Johana (Ivana) 
   r. Stojaković
 17 god. (1859.-?.)  Budrovci kbr.95 i Budrovci kbr.90

07-11-1877.

 Mathaeus (Matija) Ručević  19 god. (1858.  ? )  Marija r.Blažević  20 god. (1857.-?.)  Budrovci kbr.95 i Piskorevci kbr.64

17-11-1880.

 Franjo Ručević  18 god. (1862.- ? )  Stanislava r. Kedačić  17 god. (1863.-?.)  Budrovci kbr.95 i Budrovci kbr.56

09-11-1887.

 Andro Ručević  18 god. (1869.- ? )  Mara r. Vujčić  20 god. (1867.-?.)  Budrovci kbr.95 i Budrovci kbr.10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

Spol ženski - rođene Ručević

13-11-1867.

 Bartol Živković  18 god. (1849.-?.)  Agneza Ručević  18 god. (1849.-?.)  Budrovci kbr.98 i Budrovci kbr.95

17-11-1875.

 Joannes (Ivan) Tomić  23 god. (1852.-?.)  Brbara Ručević  21 god. (1854.-?.)  Budrovci kbr.37 i Budrovci kbr.95

07-11-1877.

 Matheus (Matija) Adrić  18 god. (1859.-?.)  Anasthasia Ručević  18 god. (1859.-?.)  Budrovci kbr.37 i Budrovci kbr.95

03-02-1879.

 Antun Kedačić  49 god. (1830.-?.)  Marga Ručević  45 god. (1834.-?.)  Budrovci kbr.41 i Budrovci kbr.95

16-02-1881.

 Petar Tomić  18 god. (1863.-?.)  Eva Ručević  16 god. (1865.-?.)  Piškorevci kbr.7 i Budrovci kbr.95

15-06-1881.

 Luka Matoković  18 god. (1863.-?.)  Anka Ručević  19.god. (1862.-?.)  Preslatinci kbr.4 i Budrovci kbr.95

14-02-1893.

 Jozo Adamović  21 god. (1872.-?.)  Ivka Ručević  17 god. (1876.-?.)  Budrovci kbr.114 i Budrovci kbr.95

08-11-1893.

 Jozo Slobođanac  18 god. (1875.-?.)  Mara (Marija) Ručević  18 god. (1875.-?.)  Budrovci kbr.97 i Budrovci kbr.95

23-01-1898.

 Mijo  Kedačić  21 god. (1877.-?.)  Stanislava kč Šime R.  17god. (1881.-?.)  Budrovci kbr.83 i Budrovci kbr.95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMRLI 1857.-1900.
 

27-10-1857.

 Colleta  supruga

56 god. (1801.-1857.)

 Nicola (Nikola) Ručević  suprug

15-02-1859.

 Theresia (Terezija)   kći

11 god. (1848.-1859.)

 Nicola (Nikola) i Magdalena Ručević, roditelj

15-11-1859.

 Margareta  kći

17 god( 1842.-1859.)

 Gašpar Ručević  i Katarina r. Erdeljić, roditelji

10-07-1861.

 Katarina                   supruga

50 god. (1811.-1861.)

 Gašpar Ručević, suprug

21-09-1861.

 Eva  supruga

32 god. (1830.-1862.)

 Marijan  Rucevic, suprug

05-10-1862.

 Georgius (Đurđa)  suprug

54 god.(1808.-1862.)

 Rosa (Ruža) r. Jančikić ,supruga

10-01-1872.

 Joannes (Ivan)  suprug

24 god. (1848.-1872.)

 Joanna (Ivka) r. Bogdanović, supruga

08-06-1873.

 Maria (Marija)  supruga

18 god. (1855.-1873.)

 Vincentius (Vinko) Ručević, suprug

14-03-1875.

 Catharina (Katarina)  supruga

54 god.(1821.-1875)

 Marko Ručević,suprug

26-08-1875.

 Joseph (Josip)  suprug

69 god. (1806.-1875.)

 Olivija r.Djalic , supruga

09-01-1877.

 Marcus (Marko)    udovac

76 god. (1801.-1877.)

 

14-05-1878.

 Stijepan  suprug

54 god.(1824.-1878.)

 Marija r. Slobođanac, supruga

03-07-1879.

 Stana r. Mijošević  supruga

60 god.(1819.-1879.)

 Ilija Ručević , suprug 

21-10-1880.

 Nikola  suprug

76 god.  (1804.-1880.)

 Manda r. Djalić supruga

07-12-1882.

 Manda r. Ilić  supruga

55 god.  (1827.-1882.)

 Antun Ručević, suprug 

30-11-1889.

 Marija r. đalić  supruga

67 god.(1822.-1889.)

 Nikola Ručević, suprug

29-12-1894.

  Marijan  udovac

64 god. (1830.-1894.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umrli 1857.-1900.
 

Spol ženski - rođene Ručević
 

03-05-1879.

 Marga  Ručević  supruga

25 god.(1854.-1879.)

 Marko Lukić, suprug, rođen u Tomošancima
 
 

Budrovci, kućni br.100
 

ROĐENI

 
 (1804.-1858.) Marijanus (Marijan),  (1810.-1860.) Antonius  (Antun), (1813.-1878.) Nikola, (1818.-1888.) Šima
 
 (1864.-?.) Marijan
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

15-11-1882.

 Marijan Ručević    18.god. (1864.-?.)  Manda r. Španjević  21 god.(1861.-?.)  Budrovci kbr.100 i Budrovci kbr.12
 
 

Spol ženski - rođene Ručević

 

VJENČANI 1857.-1900.
 

07-02-1876.

 Georgius (Đuro) Divoševac  22 god. (1854.-?.)  Agnesa Ručević  18 god.(1858.-?.)  Budrovci kbr.108 i Budrovci kbr.100

15-05-1876.

 Paulus (Pavao) Mumić  45 god. (1831.-?.)  Catharina  Ručević  19 god.(1857.-?.)  Budrovci kbr.7     i Budrovci kbr.100

15-05-1876.

 Marcus (Markoo) Mumić  18 god. (1858.-?.)  Johana Ručević  16 god.(1860.-?.)  Budrovci kbr.7     i Budrovci kbr.100

17-?-1880.

 Jozo Ilić   18 god. (1862.-?.)  Georgija Ručević  20 god.(1860.-?.)  Budrovci kbr.76   i Budrovci kbr.100

20-?-1887.

 Gjuro (Đuro) Vidaković  18 god. (1869.-?.)  Stana Ručević  20 god.(1867.-?.)  Budrovci kbr.78   i Budrovci kbr.100

 01-02-1886.

 Georgio (Đuro) Gubica  44 god. (1842.-?.)  Ruža Brlošić r. Ručević   46 god.(1840.-?.)  Budrovci kbr.100 i Budrovci kbr.100
 
 
 
 
 
 
 
 

UMRLI 1857.-1900.

31-12-1858.

 Marijanus (Marijan) Ručević  razveden

54 god.(1804.-1858.)

 

05-04-1860.

 Antonius (Antun) Ručević  razveden

50 god. (1810.-1860.)

 

10-12-1878.

 Nikola Ručević  suprug

65 god (1813.-1878.)

 Kata Kretonić, supruga

04-07-1888.

 Šima Ručević  suprug

70 god. (1818.-1888.)

 Filipe r. Zrimić

24-03-1889.

 Filipina (Filipa) r. Zrimić  udovica

60 god. (1829.-1889.)

 Šime Ručević
 
 
 
 
 
 

Budrovci, kućni br. 101
 

ROĐENI

 
 (1808.-1866.) Paulus (Pavao)
 
 (1823.-?.) Paulus (Pavao)
 
 (oko 1830.-?.) Joseph (Josip), (oko 1835.-?.) Mathaus (Matija)
 
 (1843.-?.) Jozo, (1852.-?.) Stephanius (Stjepan)
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

03-02-1863.

 Paulus (Pavo) Ručević  40 god. (1823.-?.)  Barbara Jančikić   43 god. (1820.-?.)  Budrovci kbr.101

15-11-1868.

 Stephanius (Stjepan)
 Ručević
 16 god. (1852.-?.)  Catharina (Katarina)
 Bačić
 20 god. (1848.-?.)  Budrovci kbr.101  Budrovci kbr.31

30-01-1893

 Jozo Ručević  50 god. (1843.-?.)  Stana Balošić  40 god. (1853.-  Budrovci kbr.101  Piškorevci kbr.83
 
 
 
 

Spol ženski - rođene Ručević

 

VJENČANI 1857.-1900.
 

11-10-1866.

 Simeon (Šimun) Kedačić

50.god. (1816.-?.)

 Barbara   Ručević 

50.god. (1816.-?.)

 Budrovci   kbr.63 i Budrovci kbr.101

18-11-1896.

 Marijan Mijošević

18 god. (1878.-?.)

 Marija      Ručević 

17 god. (1879.-?.)

 Piškorevci kbr.7   i Budrovci kbr.101
 
 
 

UMRLI 1857.-1900.

09-05-1858.

 Magdalena Ručević  supruga

43 god. (1858.-1815.)

 Paul (Pavo) Ručević, suprug

03-09-1863.

 Magdalena Ručević  udovica

74.god. (1790.-1863.)

 

28-07-1866.

 Paulus (Pavo) Ručević   suprug

58 god. (1808.-1866.)

 Barbara Ručević, supruga

27-10-1892

 Kata r.Boneke  supruga

54 god. (1838.-1892.)

 Jozo Ručević  suprug
 
 
 
 
 

Budrovci kućni br.102
 

ROĐENI

 (1842.?.) Josephus (Josip)
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

1861.

 Josephus (Josip) Ručević   19 god.(1842.?.)  Catharina (Katarina) Bonker   21 god. (1840.-?.)  Budrovci kbr.102 i Budrovci kbr.?
 
 

Budrovci, kućni br.103
 

ROĐENI

  (1872.-?.) Antun
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

22-10-1890.

 Antun Ručević  18 god. (1872.-?.)  Terezija Vujčić  18 god. (1872.-?.)  Budrovci kbr. 103 i Budrovci kbr.10
 
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

Spol ženski - rođene Ručević
 

25-10-1876.

 Petrus (Petar) Zetović  18 god. (1858.-?.)  Marija Ručević   17 god. (1857.-?)  Budrovci  kbr.47 i Budrovci kbr.103

03-05-1880.

 Petar Brlošić    49 god. (1831.-?.)  Ruža Ručević   38 god. (1842.-?.)  Piškorevcikbr.127 Budrovci kbr.103

09-11-1881.

 Josip Osmerivić  18 god. (1863.-?.)  Anka Ručević  16 god. (1865.-?.)  Budrovci  kbr.25 i Budrovci kbr.103

03-02-1890.

 Stanko Erdeljić  49 god. (1841.-?.)   Marija Ručević  30 god. (1860.-?.)  Budrovci   kbr.1 i Budrovci kbr.10
 
 
 
 
 

Budrovci, kućni br. 104
 

ROĐENI
 

 (1793.-?.) Stanislav,  (1802.-1865.) Marcus (Marko), (1808.-1864.) Georgius (Đuro)
 
 (1827.-1892.) Josip,
 
  (1847.?.) Paulus (Pavao),
 
 (1850.-?.) Joannes (Ivan)
 
 (1862.-?.) Marko, (1868.-?.) Toma
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

08-07-1857.

 Stanislav Ručević  64 god. (1793.-?.)  Barbara Kretonić    50 god. (1807.-?.)  Budrovci kbr.104

06-04-1864.

 Paulus (Pavao) Ručević  17 god. (1847.-?.)  Agneza  Bošnjaković  18 god. (1846.-?.)  Budrovci kbr.104 

18-11-1868.

 Joannes (Ivan) Ručević  18 god. (1850.-?.)  Regina Budrovac   18 god. (1850.-?.)  Budrovci kbr.104 i Budrovci kbr.91

23-11-1881.

 Marko Ručević   19 god. (1862.-?.)  Eva Šiverić  ?  Budrovci kbr.104 i Vrpolje kbr. 48

10-02-1886.

 Toma Ručević   18 god. (1868.-?.)  Ruža Vladić  19 god. (1867.-?.)  Budrovci kbr.104 i Budrovci kbr.24
 
 
 
 
 
 
 

Spol ženski - rođene Ručević
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

22-04-1872.

 Stanislav Anđelić  29 god. (1843-?.)  Anastazija Ručević  17 god. (1855.-?.)  Piskorevci kbr.39  i Budrovci kbr.104

24-10-1881.

 Mato Damjanović  41 god. (1840.-?.)  Katarina Ručević  30 god. (1851.-?.)  Strizivojna kbr.87 i Budrovci kbr.104

10-11-1884.

 Ivan Maršić  18 god. (1866.-?.)  Bara Ručević  17 god. (1867.-?.)  Strizivojna kbr.43 i Budrovci kbr.104

08-11-1899.

 Josip Kretonić  18 god. (1881.-?.)  Bara kći Ive Ručević   18 god. (1881.-?.)  Budrovci    kbr.13 i Budrovci kbr.104
 
 
 
 
 

UMRLI 1857.-1900.

09-01-1864.

 Rosa (Ruža) Ručević  udovica

60 god.  (1804.-1864.)

 

22-02-1864.

 Georgius (Đuro) Ručević  suprug

56 god.  (1808.-1864.)

 Katarina r. Vragolović

21-03-1865.

 Marcus (Marko) Ručević  suprug

63 god.  (1802.-1865.)

 Lucija  r. Zetović

04-05-1867.

 Clara (Klara) Ručević   supruga

37 god.  (1830.-1867.)

 Nicolaus (Nikola) Ručević  suprug

01-07-1880.

 Luca Ručević   udovica

50 god.  (1830.-1880.)

 Marka Ručević

24-02-1892.

 Josip Ručević   suprug

65 god.   (1827.-1892.)

 Katarina  r. Kedačić

19-03-1896.

 Katarina r. Kedačić  supruga

70 god.   (1826.-1896.)

 Josip Ručević suprug
 
 
 
 
 
 
 
 

Budrovci, kućni br.105
 

ROĐENI

 (1832.-?.) Marianus (Marijan)
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

1862.

 Marianus (Marijan) Ručević  30 god. (1832.-?.)  Catharina (Katarina) Flanić  24 god. (1838.-?.)  Budrovci kbr. 105 i Budrovci kbr.?
 
 

Budrovci, kućni br.116
 

ROĐENI

 
 (1835.-?.) Andreas (Andrija)
 
 (1871.-?.) Nikola

VJENČANI 1857.-1900.
 

22-11-1869.

 Andreas (Andrija) Ručević  34. god.(1835.-?.)   Helena Bibković  36 god. (1833.-?.)  Budrovci kbr.116 i Budrovci kbr.76

04-10-1889.

 Nikola   Ručević  18 god. (1871.-?.)   Franka Nikšić   23 god. 1866.-?.)  Budrovci  kbr.116 i  Piškorevci kbr.?
 
 
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

Spol ženski - rođene Ručević
 

07-10-1883.

 Ivan Ivandić  22 god. (1861.-?.)   Eva Ručević  17 god.(1866.-?.)  Strizivojna kbr.42 i Budrovci kbr.116
 
 

Budrovci, kućni br.117
 

ROĐENI

 
 (1837.-1897.) Andra
 
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

Spol ženski - rođene Ručević
 

07-11-1877.

 Josephus (JosipAddrić  25 god. (1859.-?.)  Johana (Ivana) Ručević  19 god. (1858.-?.)  N.Perkovci kbr.17 i Budrovci kb 117

25-11-1895.

 Pavo Krpan  20 god. (1875.-?.)  Ivka, Andre Ručević  18 god.(1877.-?.)  Piškorevci kbr.13 i Budrovci kb 117
 
 
 

UMRLI 1857.-1900.
 

23-06-1897.

 Andra Ručević  suprug  60 god. (1837.-1897.)  Lucija r. Sajfar (?) supruga
 
 

Budrovci, kućni br.118
 

ROĐENI
 

 (oko 1835.- ?.) Andreus (Andro)
 

UMRLI 1857.-1900.
 

32-01-1868.

 Lucija Ručević  supruga  32 god. (1836.-1868.)  Andreus (Andro) Ručević, suprug
 
 
 

Budrovci kućni br.131
 

ROĐENI

  (1837.-1831.) Mijo

 

UMRLI 1857.-1900.
 

19-01-1897.

 Mijo Ručević  suprug  66 god. (1837.-1831.)  Bara r. Živković supruga
 
 

Budrovci kućni br.141
 

ROĐENI

 (oko 1835.-?.) Mato

 

UMRLI 1857.-1900.
 

26.01-1900.

 Gjurgja (Đurđa) rođ Milošević  supruga  63 god. (1837.-?.)  Mato Ručević suprug
 
 

Budrovci, kućni br.160
 

ROĐENI

 
 (1822.-1891.) Mato
 
 (1852.-1881.)  Stjepan

VJENČANI 1857.-1900.
 

20-08-1886.

 Mato Ručević     64 god. (1822.-?.)   Mara Zetović   49 god. (1837.-?.)  Budrovci kbr. 160 i Budrovci kbr.24
 
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

Spol ženski - rođene Ručević
 

25-04-1892.

 Gjuro(Đuro)  Jančikić         55 god. (1837.-?.)  Mara Ručević     50 god. (1842.-?.)  Budrovci  kbr.106 i Budrovci kbr.160
 
 

UMRLI 1857.-1900.

25-04-1881.

 Stjepan Ručević  suprug

29 god. (1852.-1881.)

 Kata rođ. Divoševac, supruga

17-05-1886.

 Marija Ručević   supruga

60 god. (1826.-1886.)

 Mato Ručević, suprug

06-08-1891.

 Matija  Ručević   udovac

69 god. (1822.-1891.)

 
 
 
 
 

Budrovci kućni br.186
 

ROĐENI

 (1834.-1895.) Nikola
 
 (1864.-1899.) Marko
 

UMRLI 1857.-1900.
 

28-08-1895.

 Nikola  Ručević  suprug

61 god. (1834.-1895.)

 Ana  rođ. Kedačić  supruga

 13-07-1899

 Marko  Ručević  suprug 

35 god. (1864.-1899.)

 Eva rođ. Ivezić, supruga
 
 
 

Spol ženski - rođene Ručević
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

18-011-1857.

 Markus Glavašević  18 god. (1839.?.)  Cecilia Ručević  19 god. (1838.-?.)  Strizivojna kbr.57 i Budrovci kbr.?

25-11-1857.

 Emericus Brlošić   17 god. (1840.-?.)  Anastzija Ručević  18 god. (1839.-?.)  Piškorevci  kbr.77 i Budrovci kbr.?

07-03-1859.

 Simeon (Šimun) Jančikić  56 god. (1803.-?.)  Marija Ručević  26 god. (1833.-?.)  Budrovci  kbr.106 i Budrovci kbr.49

1861.

 Francifeus (Franjo Vuičić)  17 god. (1844.-?.)  Marija Ručević  19 god. (1842.-?.)  Budrovci  kbr.10 i Budrovci kbr.?

1861.

 Marianus (Marijan)
 Kretonić
 20 god. (1841.-?.)  Magdalena Ručević  19 god. (1842.?.)  Budrovci  kbr.9 i Budrovci kbr.?

1861.

 Franciscus(Franjo)Ciganović  17 god. (1844.-?.)  Joana (Ivan) Ručević  20 god. (1841.-?.)  Budrovci  kbr.87 i Budrovci kbr.?

13-10-1879.

 Vinko Vladić  37 god. (1842.-?.)  Marija Ručević  33 god. (1846.-?.)  Budrovci  kbr.24 i Budrovci kbr.112

31-07-1893

 Nikola Posavčević   18 god. (1875.-?.)  Manda Ručević  18 god. (1875.-?.)  Budrovci  kbr.192 i Budrovci kbr.115

15-10-1900

 Nikola Vučković   23 god. (1877.-?.)  Tera (Terezija) kci
 Franje Ručević
 19 god.(1882.-?)  Budrovci  kbr.115 i Budrovci kbr.152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spol ženski - rođene Ručević
 

UMRLI 1857.-1900.
 

11-02-1871.

 Agnes (Agneza) r. Ručević  supruga

21 god. (1850.-1871.)

 Barrtholm÷eus (Bartol) Živković suprug  
                                     Budrovci kbr. 98            

10-11-1871.

 Tereziaj (Therezija) r. Ručević  supruga

55 god. (1816.-1871.)

  Antonius (Antun) Vuičić, suprug, Budrovci kbr. 10

25-03-1873.

 Barbara r. Ručević  supruga

60 god. (1813.-1873.)

 Francisus (Franjo) Živković suprug,
                                        Budrovci kbr. 98

22-01-1876.

 Stanislava r. Ručević  supruga

39 god. (1837.-1876.)

 Paulus (Pavao) Mumić,suprug  Budrovci kbr. 7

07-11-1878.

 Ivka r. Ručević  supruga

30 god. (1848.-1878.)

 Franjo Ciganović  suprug,   Budrovci kbr. 87

17-03-1879.

 Kata r. Ručević  supruga 

50 god. (1829.-1879.)

 Jozo Kedačić, suprug,         Budrovci kbr.82

14-01-1885.

 Marija r. Ručević  supruga

70 god. (1816.-1885.)

 Marko Slobođanac, suprug,  Budrovci kbr. 18

08-11-1891.

 Bara  r. Ručević  supruga

70 god. (1821.-1891.)

 Šimo Kedačić, suprug Budrovci kbr. 63
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrh stranice