NEWS OF RUCHS

Novosti o Ruchima

RUCH
 

RUCHevachki
 

RUCHevich 
 

RUČEVIĆ
 

Family name Ruch (now Ručević) is one of the oldest in all of Croatia.
 

Prezime Ruch (danas Ručević) je jedno od najstarijih u cijeloj Hrvatskoj.
 

It originated in Slavonia, in the eastern part of Croatia, near the city of Đakovo.
 

Ono potječe iz Slavonije, iz istočnog dijela Hrvatske, u blizini grada Đakova.
 

Fleeing from Osmanlian Turks, some of the Ruchs went to Alzase, passing through Germany and/or Switzerland.
 

Bježeći pred Osmanlijama, neki od Rucha otišli su u Alzas, prolazeći kroz Njemačku i/ili Švicarsku.
 

RUCH (XIII cent. in Croatia)
/

                    RUCH           ---  

(XV cent. in Croatia) 

---      RUCHevački

                           /

      /

     (Across Germany & Switzerland)

            (In Ruchevo & Ruchevac near the
        river Jošava in Croatia)

                           / 

      /

    RUCH 

 (XVII cent. and today) 

          RUČEVIĆ

                           /

                                          /

    (In Alsace and all over Europe and the World)  

 

             (In Budrovci & Stari Mikanovci and 
             all over Croatia and Europe)

We have been in possession of some relevant documents for quite some time now.
 

Već duže vrijeme posjedujemo nekoliko značajnih dokumenata.
 

 


 

SAŽETAK
 

             Autori, Božidar i Josip Ručević, svaki na svom Portalu, pišu o genealoškom istraživanju obitelji Ručević. Ona potječe iz Slavonije u istočnom dijelu Hrvatske s područja između gradova Đakovo i Vinkovci. Prezime je prvi put uporabljeno kao RUCH 1310., kao Ručevački (RUCHevachki) 1525. i kao Ručević (RUCHevich) 1670. U ranom XVI. stoljeću bježeći pred Osmanlijama, neki od Rucha odlaze u Alzas u doba nakon 30-godišnjih ratova (1618.–1648.), prethodno prolazeći jedno stoljeće kroz Njemačku i Švicarsku. Kasnije se raseljavaju i diljem svijeta. Najveća grana familije tada već nazvane Ručević živi i ostaje u selima Budrovci i Stari Mikanovci u Slavoniji. Ovaj zapis genealoška je priča o familiji Ručević iz Starih Mikanovaca i Budrovaca kao i o njihovim precima i potomcima diljem Hrvatske i svijeta. Samo to i ništa više!
 

SUMMARY
 

              Authors, Božidar and Josip Ručević, each on his website, writing about genealogy research family Ručević. It has its origin in Slavonia in the eastern part of Croatia, in the territory between the cities Đakovo and Vinkovci. The surname was used for the first time as RUCH in 1310, as Ručevački (RUCHevachki) in 1525 and as Ručević (RUCHevich) in 1670. In the early 16th century fleeing from Osmanlian Turks, some of the Ruch went to Alsace at the time after the 30-years War (1618-1648). They were passing through Germany and Switzerland for a century, and later on they settled around the world. The biggest branch of the family already named Ručević at that time, lived in the villages Budrovci and Stari Mikanovci in Slavonia, and has stayed there to the present day. This note is a genealogical story about the family Ručević from Stari Mikanovci and Budrovci as well as about their ancestors and descendants all over Croatia and the world. Only that and nothing more!

 

Vrh stranice