FOTOGRAFIJE BUDROVCANA proslog stoljeca

 
 


Antun Ručević, Mato Zetović, Đuro Kedačić – Lovakov, Franc Župan,Ivan Zdunić i Dane Župan
Čuće Šima Vidakvic - Mocin, Stevo Skupnjak i Silvester Čar
 

 


Baja ŽUPAN (četvrti s lijeva).Nogometni počeci u Budrovcima, počeci NK Mladost s kraja 1940-ih (ili nešto kasnije)...
Fotografiju objavljuje Suzana ŽUPAN

 


 

 


Prvi sa lijeva Antun Ručević, treći je iz Đakova, četvrti Andrija Makovič, peti Silvije Čar, šesti Stjepan Đudik, sedmi Katana, osmi Ivica Kedačić – Tojin, a ostale za sada neznam. Fotografiju poslao Dražen Ručević

 

 

 

NK-Slavonija, ca. 80. Juniori.