FOTOGRAFIJE BUDROVCANA proslog stoljeca
 

 
 

Dida Iva Ručević- Križanov.

 

 
Marica Dragoševa, Janja Budrovac, Mara Vurm, Janja Budrovac, Anica Budrovac, Mica Ručević, Ružica Bakić, Eva Budrovac,
Stevo Ručević i Marija Budrovac.

 


Ružica Ručević Križanova, Anica Šarčevic djv. Ručević ,Jančikić-Matoševa , Mara Vujčić, djv. Maković, Kata dj. Vujčić, Mara dj. Vujčić, Ružica Milošević, Anica Skupnjak, djv. Erdeljić, Mija Ručević, Jozo Cindrić, slikano 1961. god. Foto. Tomo Simeon Sibner.

 


Ivka Ručević djv. Simeon, Marija Ručević djv. Boršić, Ana Ručević djv. Ručević, Ana Šarčević djv. Ručević,
Mara Andrić djv. Ručević i Petar Ručević
 

 


Mato Zetović Zetovački i Pava Zetović Tomanov


Marija i Andrija Ciganović

   


Ružica Krbavac djv. Mijakić, Ivica krbavac i Marica Hodak


Ružica Jurman djv.Vladić, Tunica Vladić i Katica Vladić Ledenovi

 


Budrovac Stjepan, kcer Janja i sin Josip

 


Marija Zetović  djv.Ručević Gubičina i Pava Zetović


Marija Zetović djv.Ručević Gubičina

 


Ana r.Ciganović-Vuković,Marko Ciganović,Mara r.Ciganović-Slobođanac


Obitelj Ciganović


Mara r.Vuković-Ančić i Ivo Ančić

 


Bilo je to ca 1958, Tuna Zetović, Franjo Kovačević, Mija Vukovic,Tomo Bešker, Vid Zdunic. Andrija Vuković, Stjepan Sivak(stoji)

 


Ružica Krbavac djev. Mijakić i Marija Budrovac


Ivo Maković,Tomo Maković i Pavo Vujčić

 


Sivak (COCKO)


Ljubica Zetović Vorgičeva


Roko Carević i Fabo Ručević

 

Ruzica Ručević r. Skeledic, Ljubica Zetovic, Anuška Sabolskovi, Marica Ručević r. Magoš i Janja Maroš r. Kretonić.

 


 Ružica Krbavac djev. Mijakić


Bratljenović i Marko Slobo]anac

 


Stipa Matovinović i Ivan Kladarić


Pavica Maroši rodj.Gomboš i Jozo Sivak negdje 1972,73.

 


Tomislav Dida Krbavac 1960.


Ružica Krbavac djev. Mijakić

 


Gaša Ručević i njegova obitelj


Ručević s sinovima

 


Marica djv. Budrovac, Anica i Franjo Budrovac


Anica i Franjo Budrovac

 


Obitelj Stipe Budrovac Periglavinog


Obitelj Posavčević

 


Janja Budrovac djv. Vladić i Šimo Vladić, fotografija pruzeta od Anite Vladić.
 


Luka Budrovac


Jozo Cindrić sa djecom: Marijom (Mirom)
Cindric-Vladic i mali Ivica Cindrić...
Slikano odpr. 1969. u Budrovcima.
Fotografija preuzeta od Ivana Jona.

 


Anica Budrovac iz Budrovaca i Stana Vedran Begovic iz Đurđanaca


Nikola Babić

 


Senko Ankica Slobođanac, Zvonko Kretonić - Frkićev, Nikola Posavčević, Mađioničar Josip, Mijo Vuković - Išpanov i Marcel Slobođanac.


Jožika Sivak, Senko Slobođanac Siskov, Vlado Petrović, Bosiljka Jurić Bosa, Ružica Kretonić Ruška, Marica Jančikić i Milenko Jurić.

 


Franjo Božić Blažičev i Stipa Ciganović


Franjo Božić Blažičev i Franjo Rucevic

 


Vuković


Vuković

 


 


Mara Slobđanac počimajla, Verona Ervacic i Ružica Ručević, 
posveta zvona!


Antun Erdeljić


Ivan Ručević Joščev

   


Jozo Budrovac sa suprugom Dragicom


Eva Dorić djv.Pastuović

   


Anica Miklošević rođ Erdeljić


Sestre Marija Ručević i Anka Ručević, vjerojatno iz roda Križanovi?

   


Barica Mijakic


Franka Zetovic..

   


 


 

 


Kata Vladić –Beba,  kraj nje je njezina sestra  i Marica Vladić djv. Kutjevac.

 

Verona Ervacic i Agnjiska Tabak 1969. god.

 

    

Nikola Slobođanac i Marika Muhar.

 


Josip Vladić i Marija Vladić rođ.Dorić.

 


Kruzic i Joza Cindrič.

 

Marica Balog rod. Vladic

 


Nikola Slobođanac