FOTOGRAFIJE BUDROVCANA proslog stoljeca

 
 
 


Obitelj Jančikić - Matošev, Kata Jančikić sa djecom, sin Tuna i kčerke, Eva, Marica, Ružica i Ana.

 


Obitelj Pave Sabolskog, Antuš, Manda, Palika,Juliška,Ferika, dida Pavo drźi Stevu, baka Katica i Anuška . Snimito oko 1950. god.
u Budrovcima, ulica Stanka Lehote 81 u dvorištu u kojem sada źivi Zvonko Sabolski. Fot

 


Antun Ručević 1969. god.

 


Marica Antolović rođ. Ručević i Ivica Ručević - Jullini


Fabijan Ručević Julin 1939.

 


Na biciklu Tomislav Dida Krbavac, na motoru BMW sjedi Anica Blažević djev. Mijakić a u krilu Stjepan Krbavac, fotografija je snimita krajem šesdesetih godina prošlog stolječa u dvorištu Barice Mijakić u Budrovcima


 


Anica Erdeljić-Tomina djv. Ručević, Stjepan Ručević i Ruža Ručević iz roda Križanovi.

     


Ivo Tomičić, Ruža Hajduković, Barica Ilić i Mato Zetović.


Barica i Ivica Zdunić, Stjepan i Marija Ručević.


Đuro Budrovac Grigičev, Ružica Sito, Andrija Ciganović I Ruža Radetić djv. Ručević. Fotografiju poslala Marina Ciganović - Kovačević

     


 


Anica Blažević djev. Mijakić i
Ružica Krbavac djev. Mijakić


 

 


Iz svatova negdje 60-tih — sa Mija Tunukovic- Djekin, Kata Kretonić rođ. Degmeđić, Janja Budrovac djv. Vladic i Jozo Djalic-Bacin


Marica Balog djv. Vladić


Vladimir Moskalj

 


Anica Blažević djev. Mijakić, Šimo Vuković i Ružica Krbavac
djev. Mijakić


 

   
   


 


 

 


Ica Posavcevic, Fila Vrtaric, Tuna Posavcevic i Joza Rucevic


Slavica i Pavo sa mamom Baricom Vladić

   


Janja Budrovac djv. Vladić i Filo Budrovac


Đuran Božić Blažičev i Jakob Budrovac

 


Kata Birtić rod. Đaković. Rođena u Budrovcima 1922.
Sad pokojna u Brisbane Australije 2009.


Kata Erdeljić djv. Kretonić, Kata Kretonić djv. Milošević,,
Marija Micika Ručević djv. Boršić.

 


 


Ružica rod. Vladić, Antun Jurman i Katica rod. Vladić 09.05. 1970 .

 


Desno Ružica rod. Vladić. Fotografija preuzeta od Nataša Slavonka


Barica Mijakić djv Vuković, Stana Mijakić djv Zetović i
Marija Ručević djv Boršić

   


Marice kci pok. Janje Budrovac, udane Kockarovic
 


Luka Slobođanac, Ivo Slobođanac, Janja Erdeljić rođ. Jančikić, dole Marica Labak rođ.Slobođanac. Fotografiju poslala Ivana Holbik.

 


Susret sestara i sestrični pred odlazak u Australiju Ane, Ruže i Zdenke Živković (Đuraševi) 60 i neke —
sa Ružica Vazdar, Ruža Živković, Anica Butorajac, Marica Kovač, Zdenka, Mara, Ana i Marica Mrvičin.

 


Dvojkinje,sa ljeve strane Anka Đaković Rod. Lukić a sa desne i par minuta mlađa Marija Sepel rod. Lukić.
Rođene 1895 u Piškorevcima a odrasle u Budrovcima a pokojne u Melbourne, Australije 1967. Baka Anka je bila udana
za Ivan Đaković a sestra je bila udana za kapitana Sepel, prvo ime neznamo.Pozadi su sa ljeve strane Katica Rudolf rod.
Sklizović i Anica Hip rod. Sklizović rođene u Viškovci a odrasli su u Budrovcima i Marica Kolak rod. Zmajić rođena u St. Perkovci

 


U sredini Ružica rod. Vladić. Fotografija preuzeta od Nataša Slavonka.

 


Rozalija Rosi Mijić, Mića Avramović, Lidija Sivak, Marija Maca Gjalić, Katarina Erdeljic Gajic, Stjepan Erdeljić i Milena Petrovic.
 Fotografija ca. 1985-te...

 


Ivica Brico i bajJoza Joščev 1971. god.


Australija 1969. god. BajJoza Ručević i Antal Gomboš

 


Livo jeTomo Simeon Sibner


Manda, Marica i Mišo Kicoš Kretonić

 

Fabo, Petar i Mika Ručević 1965. god.

 


Ivica Zdunić


Ivica Zdunić i Ivan Ručević

 


Anica Budrovac i Stana Begovic


Anica Budrovac 


Janja Dronk djv. Kretonić i Marica Budrovac – Grigičeva.

     


Ivica Zdunić


Katila Skorup, rođena Halas.


Ivica Zdunić i Pavo Spajić

 


Jana Gombos i Pista Kristek

 


Anica Vladić Šokičina, Evica Kretonić Frkičeva,??, Ankica Kristek Galović.


Pavo Spajić, Anica Skupnjak rod. Erdeljić-Tomina , Marica  Erdeljić-Tomina i Andrija Ciganović


Ruža Belajac i Anica Skupnjak rod. Eredeljić.


Anica Skupnjak rod. Eredeljić.

   
 


Kata, Ana, Evica, Reza i Mara rođ. Reich.

 


Ivo Kretonic, Ivice Kružić, Tuna Ciganovic, Pera Dronk i Mata Kretonic-Frkičev.

 


Kata Budrovac- Đurinačkia.

 


Kata Budrovac s kcerkama, Anicom i Marijom.