FOTOGRAFIJE BUDROVCANA proslog stoljeca

 
 


Antun Ručević, Mato Zetović, Đuro Kedačić – Lovakov, Franc Župan,Ivan Zdunić i Dane Župan
Čuće Šima Vidakvic - Mocin, Stevo Skupnjak i Silvester Čar
 

 


Baja ŽUPAN (četvrti s lijeva).Nogometni počeci u Budrovcima, počeci NK Mladost s kraja 1940-ih (ili nešto kasnije)...
Fotografiju objavljuje Suzana ŽUPAN

 


 

 


Prvi sa lijeva Antun Ručević, treći je iz Đakova, četvrti Andrija Makovič, peti Silvije Čar, šesti Stjepan Đudik, sedmi Katana, osmi Ivica Kedačić – Tojin, a ostale za sada neznam. Fotografiju poslao Dražen Ručević

 

 

 

NK-Slavonija, ca. 80. Juniori.

 


Budrovacke rukometašice sedamdesetih godina

 

NK Slavonija Budrovci početkom sedamdasetih godina. Stoje: Miča Lucijanić, Stevan Skorup, Mika Slobođanac, Šima Ciganović, Franjo Zetović, Stevo Hees, Nikica Dragičević i Stjepan Fekete. Čuče: Franjo Miller, Mato Zetović, Stevo Lucijanic i Ruda Majer .

 


Josip Rucevic i Stevo Đuđik

 


Tuna Ručević, Stevo Đuđik, Iva Jankov, Stipe Brkić, Šima Katana, Joka Kedačić-Tojin, Nikica Dragičević,
 Martin Dragičević, Ivica Zdunić, Andro Maković i Tunica Balog.