FOTOGRAFIJE BUDROVCANA proslog stoljeca

 
 


Slavica Đurinačka, Marija Grubanova, Jaka Moskaljeva, Bara Đurinacka, Ruža Tomanova,
Anicu Andrica i Marica Carevič.

 


Sofija Ručević – Joščeva, Kata Budrovac - Đurinačka, Marica Ručević rod.  Magoč , Kata Kretonić rod. Erdeljić,
Ana Ručević - Joščeva i Ivka Erdeljić Tomina.

 


Josip Vladić - Joza Šokičin i Iva Dorić

 


Joza i Marica Vladić – Šokičini


 

   


Eva Dorić rod. Pastuović


Janja Budrovac – Grigičeva udana Kockarović

   


Lijevo Kata Dragičević -Išpanova u sredini.Marija Sivak-Zdunić, desno Marica Ignjac-Mejina ca. 1950.
 


Joza Vladić Šokičin

   


Josip Vladić – Šokičin i Šimo Dorić.


Stjepan Dorić - Stipo i Nikica Vladić - Miko Šokičin

   


Manda Galović rođ Grubanović, Ankica Kristek rod. Galović,
Josip i baja Jozo Galović.


Lijevo je pokojna Manda Lešić rođ.Živković iz Budrovaca.

   


Manda, Ankica Kristek rod. Galović, Josip Galović


Eva Damjanović  Đukina živi u Strizivojni rodom  iz Budrovaca – Andrićeva.

 


Marica Vladić rođ.Dorić , Terzija Dorić rođ.Jančikić , Anica Kretonić rođ.Dorić ,Ruža Dorić – Ilić

 


Pišta Gomboš, Pava Zetović, Roko Carević, Stjepan Muhar, Blaž Rajković Šokičin, Iva Grubanov, Pavo Kretonić Pavčin
 i čuči Mija Zetvić.

 


Pavo Kretonić

 


NIKOLA ZDUNIC

 


Stana Mijakić sa kcerkom i sinom

 


Ivica Budrovac

 


Ivica Zdunic


Ana Rucevic i Slavica Bacani

 

 

 


Obitelj Matovinovic


Pero Budrovac- Grigicev, Stjepan Kriste i
Adam Sito

   


Ivan i Eva Živković s djecom, Franjo, Ruža i Katica


Lijevo Manda Lešić rodj.Živković, druga ???, a sa desne strane sestra od Šime Zetović - Filetičev.

   


Ruža Moskaljeva, Ivo Matovinovic i Nana Perič


Stevan Skorup, Ivo Moskalj,Pavo Pejnović

   


Ervacic Verona,  Jozo i Ana Dudik 1969. god.


Justina Zdunić sa sestrom Verona Mezej

 


Ivo Posavčević, Janja Zetović, Verona Ervacic i Đalić.


Anica Kladaric i Verona Ervacic 1970 god.

 


Justina Zdunić sa sestrom Verom  a čuči Nena Fahrner


Marica djv. Zdunić i Nena Fahrner

 


Ana Zdunic, Ruzica, Marica Budrovac
i Verona Ervacic.


Marica Petričević rođ. Vuković – Išpanova, priprema za Đakovačke vezive 1986. god.

 


Marica Vladić rođ.Dorić i Terezija Dorić

 


Budrovci 1946.god. Obitelj Jeke i Luke Tomičić

 


Kata Tomičić, rođena 1929.god


Kata Jerković, Marija Katana, Katica Sabok,
Anka Pavlović

   


Marica Kedačić rođ. Ručević, Ružica Krbavac rođ. Mijakić, Ružica Ručević rođ. i Jančikić


Vinka Spajic Evica Doric a iza Kata Jankova,
strina Ruza Doric

   


Milošević, Posavčević, Moskalj i ?.


Mata Brataljenović (Kapijar), Željko Skorup,
Ruža Moskalj, Ivo Moskalj, Šimo Kladarić

 


Mara, Ruža, Anita i Ana Rucevic

 


 Učitelj, Anlselmo Goreta

 


Ivo i Jozo Kedačić i Ivan Zetović


Pero Rucevic, Zeljko Slobodanac, Franja Slobodanac

   


Pavo Vadic


Pistika Kristek i Mato Zetovic.

   


Ruža Muhar rođena Gehm i njena mama Agica Mesič.


Kata Muhar rođena Matijevič i Stjepanom Muhar.

   


Stjepan Sivak.


Đurika i Jocika Gomboš.

   


Pavica Mihaljeva i Mirjana Perić


Čući, Marica Erdeljić.

   


Pavo Muhar


Vinko Mesič i nečaka Ružica Muhar.

   


Stjepan Muhar.


Katica Nađ rođena Vladić.

 


U sredini Marica Erdeljić i druga sa desne strane u gornjem redu Anica Skorup rođ. Erdeljić.

   


Stjepan Muhar, Pištika Gomboš i Iva Grubanov


Mija Zetović Tomanov, Iva Grubanov i Stjepan Muhar.

   


Ruza Muhar Zdenki Zivkovic


Ruža Muhar rođ. Gem i Marica Carević

 


Stjepan Muahr.

 


Pavo Muhar

 


Joza Djedović, Ante Gombos, Ivica Rucevic i Stjepan Muhar.

 


Stipo Spaič, Ivo Damjanovič, Tuna Posavčević Bebičev i Stjepan Muhar.

 


Kata,  Viktorija Buljovčić  rod. Feketa,  Ruža i Marica Babić

VRH STRANICE