Sažetak rodoslovlja Ručević iz Budrovaca
 

Župa Budrovci
 

Izvadak iz matičnih knjiga vjenčanih i umrlih 1857.-1900.
 

(Napomena, ovo je stari kućni broj koji je bio sve do 1950.)
 

Kućni br.59

Kućni br.94

Kućni br.95

Kućni br.100

Kućni br.101

Kućni br.104

Ostali kućni brojevi

Ženski rod Ručević

 
 

Budrovci, kućni br. 95
(Vjerojatno Križanovi)

ROĐENI

 
 (1794.- ? ) Gabrijel , ( ca. 1798- ?. ) Nicola (Nikola)
 
 (1801.- ? ) Marcus (Marko),  (1804.-1880.) Nikola, (1806.-1875.) Joseph (Josip),  (1808.-1862.) Georgius (Đuro)
 
    (1810.- ? ) Nicolaus (Nikola), (ca.1810.- ? ) Gašpar
 
 (1824.-1878.) Stijepan, (1827.-1882.) Antun, (1830.-1894.) Marijan
 
 (1844.-) Simeon (Šimun), (1848.-1872.) Joannes (Ivan), (1850.- ?) Franciscus (Franjo), (1851.- ?) Petrus (Petar)  
 
 (1858.- ?)  Mathaeus (Mato), (1862.- ?) Franjo, (1869.- ?) Andro,
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

09-01-1858.

 Nicolaus (Nikola) Ručević  48 god. (1810.- ? )  Magdalena r. Jančikić  32 god. (1826.-?.)  Budrovci kbr.95 i Budrovci kbr.107

01-02-1861.

 Gabrijel Ručević  67 god. (1794.- ? )  Joanna (Ivana) r. Erdeljić  37 god. (1824.-?.)  Budrovci kb.95

07-02-1866.

 Vincentius (Vinko) Ručević  42 god. (1819.- ? )  Margareta r.Slobođanac  nema podataka  Budrovci kbr.95 i Budrovci kbr.18

18-11-1867.

 Marcus (Marko) Ručević  66 god. (1801.- ? )  Catarina (Katarina) r.Božić  43 god. (1824.-?.)  Budrovci kbr.95 i Budrovci kbr.88

18-11-1868.

 Franciscus (Franjo)
   Ručević
 18 god  (1850.- ? )  Catarina(Katarina)
   r.Slobođanac
 18 god. (1850.-?.)  Budrovci kbr.95 i Budrovci kbr.18

18-11-1868.

 Petrus (Petar) Ručević  17 god. (1851.- ? )   Ana r. Tomić  18 god. (1850.-?.)  Budrovci kbr.95 i Piskorevci kbr.37

05-06-1876.

 Simeon (Šimun) Ručević  32 god. (1844.- ? )  Johana (Ivana) 
   r. Stojaković
 17 god. (1859.-?.)  Budrovci kbr.95 i Budrovci kbr.90

07-11-1877.

 Mathaeus (Matija) Ručević  19 god. (1858.  ? )  Marija r.Blažević  20 god. (1857.-?.)  Budrovci kbr.95 i Piskorevci kbr.64

17-11-1880.

 Franjo Ručević  18 god. (1862.- ? )  Stanislava r. Kedačić  17 god. (1863.-?.)  Budrovci kbr.95 i Budrovci kbr.56

09-11-1887.

 Andro Ručević  18 god. (1869.- ? )  Mara r. Vujčić  20 god. (1867.-?.)  Budrovci kbr.95 i Budrovci kbr.10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VJENČANI 1857.-1900.
 

Spol ženski - rođene Ručević

13-11-1867.

 Bartol Živković  18 god. (1849.-?.)  Agneza Ručević  18 god. (1849.-?.)  Budrovci kbr.98 i Budrovci kbr.95

17-11-1875.

 Joannes (Ivan) Tomić  23 god. (1852.-?.)  Brbara Ručević  21 god. (1854.-?.)  Budrovci kbr.37 i Budrovci kbr.95

07-11-1877.

 Matheus (Matija) Adrić  18 god. (1859.-?.)  Anasthasia Ručević  18 god. (1859.-?.)  Budrovci kbr.37 i Budrovci kbr.95

03-02-1879.

 Antun Kedačić  49 god. (1830.-?.)  Marga Ručević  45 god. (1834.-?.)  Budrovci kbr.41 i Budrovci kbr.95

16-02-1881.

 Petar Tomić  18 god. (1863.-?.)  Eva Ručević  16 god. (1865.-?.)  Piškorevci kbr.7 i Budrovci kbr.95

15-06-1881.

 Luka Rović  18 god. (1863.-?.)  Anka Ručević  19.god. (1862.-?.)  Preslatinci kbr.4 i Budrovci kbr.95

14-02-1893.

 Jozo Adamović  21 god. (1872.-?.)  Ivka Ručević  17 god. (1876.-?.)  Budrovci kbr.114 i Budrovci kbr.95

08-11-1893.

 Jozo Slobođanac  18 god. (1875.-?.)  Mara (Marija) Ručević  18 god. (1875.-?.)  Budrovci kbr.97 i Budrovci kbr.95

23-01-1898.

 Mijo  Kedačić  21 god. (1877.-?.)  Stanislava kč Šime R.  17god. (1881.-?.)  Budrovci kbr.83 i Budrovci kbr.95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMRLI 1857.-1900.
 

27-10-1857.

 Colleta  supruga

56 god. (1801.-1857.)

 Nicola (Nikola) Ručević  suprug

15-02-1859.

 Theresia (Terezija)   kći

11 god. (1848.-1859.)

 Nicola (Nikola) i Magdalena Ručević, roditelj

02-06-1859.

 Anna (Ana)  kći

2 god. (1857.-1859.)

 Marijan Ručević i Eva Ručević, roditelji 

15-11-1859.

 Margareta  kći

17 god( 1842.-1859.)

 Gašpar Ručević  i Katarina r. Erdeljić, roditelji

04-08-1860.

 Michael (Mihajlo)  sin

3 god. (1857.-1860.)

 Stjepan Ručević  i Marija r. Slobodanac roditelji 

26-09-1860.

 Terezija   kći

6 mj.   (1860.-1860.)

 Marijan  Ručević  i Eva Ručević,  roditelji

10-07-1861.

 Katarina                   supruga

50 god. (1811.-1861.)

 Gašpar Ručević, suprug

21-09-1861.

 Eva  supruga

32 god. (1830.-1862.)

 Marijan  Rucevic, suprug

05-10-1862.

 Georgius (Đurđa)  suprug

54 god.(1808.-1862.)

 Rosa (Ruža) r. Jančikić ,supruga

21-10-1864.

 Joanna  (Ivana)   kći

2 mj.   (1864.-1864.)

 Antonius (Antun) Ručević i Magdalena r.Ilić roditelj

28-09-1865.

 Georgia (Đurđa)  kći

1 god. (1862.-1865.)

 Vincentius (Vinko) Ručević, roditelj

04-12-1866.

 Andreas (Andrija)  sin

 ? dana (1866.-1866.)

 Antonius (Antun)  Ručević, roditelj 

06-01-1867.

 Georgius (Đuro)   sin

4 god. (1863.-1867.)

 Simeon (Šimun)  Ručević, roditelj

18-10-1867.

 Agnes (Agneza)  sin

 6 tj. (1867.-1867.)

 Antonius (Antun) Ručević, roditelj 

10-01-1872.

 Joannes (Ivan)  suprug

24 god. (1848.-1872.)

 Joanna (Ivka) r. Bogdanović, supruga

08-06-1873.

 Maria (Marija)  supruga

18 god. (1855.-1873.)

 Vincentius (Vinko) Ručević, suprug

28-10-1873.

 Joanna (Ivka)  kći

14 dan. (1873.-1873.)

 Pavao  Ručević, roditelj

02-06-1874.

 Anna (Ana)  kći

7 mj.   (1873.-1874.)

 Marijan Ručević, roditelj

14-03-1875.

 Catharina (Katarina)  supruga

54 god.(1821.-1875)

 Marko Ručević,suprug

26-08-1875.

 Joseph (Josip)  suprug

69 god. (1806.-1875.)

 Olivija r.Djalic , supruga

09-01-1877.

 Marcus (Marko)    udovac

76 god. (1801.-1877.)

 

05-10-1877.

 Georgius (Đuro)   sin

1 dan  (1877.-1877.)

 Simeon (Šimun) Ručević i Ivana r. Stojković,
  roditelji

14-05-1878.

 Stijepan  suprug

54 god.(1824.-1878.)

 Marija r. Slobođanac, supruga

13-05-1879.

 Stijepan  sin

2 mj.  (1879.-1879.)

 Pavo Ručević i Kata r. Slobođanac, roditelji

03-07-1879.

 Stana r. Mijošević  supruga

60 god.(1819.-1879.)

 Ilija Ručević , suprug 

14-10-1879.

 Janja   kći

10 dana (1879.-1879.)

 Šimun Ručević i Ivka r.Ručević, roditelji

21-10-1880.

 Nikola  suprug

76 god.  (1804.-1880.)

 Manda r. Djalić supruga

07-12-1882.

 Manda r. Ilić  supruga

55 god.  (1827.-1882.)

 Antun Ručević, suprug 

26-01-1884.

 Ana  kći

5 mj.  (1883.-1884.)

 Franja Ručević i Stanislava r. Kedačić roditelji 

23-01-1887.

 Marga    kći

4 mj.  (1886.-1887.)

 Pavo Ručević i Kata r. Slobodanac roditelji,

14-09-1888.

 Anka  kći

3 mj. (1888.-188.)

 Andro Ručević i Marija r. Vujčić, roditelji

24-03-1889.

 Filipina r. Zrimić  udova

65 god.(1824.-1889.)

 Šimun Ručević

30-11-1889.

 Marija r. Šalić  supruga

67 god.(1822.-1889.)

 Nikola Ručević, suprug

29-01-1891.

 Janja  kći

6 mj.(1890.-1891.)

 Franja  Ručevići Stanislava r. Kedačić roditelji

01-01-1892.

 Petar  sin

3 dana (1891.-1892.)

 Franja Ručević i Stanislava r. Kedačić roditelji

14-12-1894.

 Janja  kći

1 dan (1894.-1894.)

 Šimun Ručević i Ivanar.Stojković roditelji

15.12-1894.

 Eva   kći

2 dan (1894.-1894.)

 Šimun Ručević i Ivanar.Stojković roditelji

29-12-1894.

  Marijan  udovac

64 god. (1830.-1894.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umrli 1857.-1900.
 

Spol ženski - rođene Ručević
 

03-05-1879.

 Marga  Ručević  supruga

25 god.(1854.-1879.)

 Marko Lukić, suprug, rođen u Tomošancima
 
 

Vrh stranice